Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки за недопускане на инфлуенца при птиците

Публикувана на 30 Октомври 2017

Областната епизоотична комисия се събра на заседание във връзка с констатирани огнища на инфлуенца по птиците на територията на Хасково и Добрич.

Членовете на Комисията приеха мерки за профилактика, ограничаване и недопускане на болестта в област Кърджали. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Леман Али, която призова институциите да предприемат навременни превантивни действия за предпазване от зоонози.  В края на месец октомври първично огнище на инфлуенца тип А /грип/ е възникнало във ферма за кокошки, пуйки и бройлери в хасковското село Узунджово. По нареждане на ОДБХ е извършено обезвреждане на всички птици в животновъдния обект и многократна дезинфекция на работните помещения, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в съседство. Подобни случаи са констатирани и в област Добрич. В тази връзка ветеринарните власти са приведени в състояние на епизоотична готовност. Организирани са проверки на всички действащи птицевъдни обекти и наблюдение на мигриращите  птици, съвместно с орнитоложките дружества, ловните дружинки и държавните лесничейства. Въведен е контрол над личните стопанства, забранени са пазарите на птици. В Епизоотичната комисия участваха представители на Областна администрация, ОДБХ, Гранична полиция, БЛРС, РЗИ, МВР, БПЗН и Регионалната дирекция по горите.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай