Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки за недопускане на инфлуенца при птиците

Публикувана на 30 Октомври 2017

Областната епизоотична комисия се събра на заседание във връзка с констатирани огнища на инфлуенца по птиците на територията на Хасково и Добрич.

Членовете на Комисията приеха мерки за профилактика, ограничаване и недопускане на болестта в област Кърджали. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Леман Али, която призова институциите да предприемат навременни превантивни действия за предпазване от зоонози.  В края на месец октомври първично огнище на инфлуенца тип А /грип/ е възникнало във ферма за кокошки, пуйки и бройлери в хасковското село Узунджово. По нареждане на ОДБХ е извършено обезвреждане на всички птици в животновъдния обект и многократна дезинфекция на работните помещения, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в съседство. Подобни случаи са констатирани и в област Добрич. В тази връзка ветеринарните власти са приведени в състояние на епизоотична готовност. Организирани са проверки на всички действащи птицевъдни обекти и наблюдение на мигриращите  птици, съвместно с орнитоложките дружества, ловните дружинки и държавните лесничейства. Въведен е контрол над личните стопанства, забранени са пазарите на птици. В Епизоотичната комисия участваха представители на Областна администрация, ОДБХ, Гранична полиция, БЛРС, РЗИ, МВР, БПЗН и Регионалната дирекция по горите.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай