Кръгла маса дефинира проявленията на агресия сред учениците

Публикувана на 30 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев бе домакин на Кръгла маса „Новите предизвикателства в борбата с агресията сред учениците”, посветена на агресията сред учениците във всичките й форми и начините за нейното преодоляване.

Форумът бе организиран по случай 5 години от създаването на Регионален екип за превенция на агресията сред подрастващите. В него участваха директори на училища, педагогически съветници, психолози, социални работници, експерти,  представители на НПО и общинските съвети по наркотичните вещества. Никола Чанев откри събитието, акцентирайки върху качеството на образованието като приоритет в управленската програма на правителството и ролята на учениците, учителите и родителите за противодействие на насилието в училище и изграждане на устойчиви модели на поведение у децата. В презентацията си началникът на РУО Гроздан Колев посочи, че формите на агресия става все по-разнообразни, като в последните години към тях се прибавя и така нар. кибер-тормоз. Един от ефективните механизми за ограничаване на  агресията е ангажирането на учениците в клубове по интереси – спорт, изкуство, доброволчески инициативи и др, с цел преодоляване на образователните дефицити и повишаване на мотивацията, изтъкна Колев. Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали Сезгин Бекир  анализира причините за нарастването на агресията в училище и митовете за нейния генезис. Той акцентира върху ролята на семейството и заобикалящата среда, социалната изолация, употребата на опиати и заплахите, които дебнат в дигиталното пространство. Интернет е новата дрога, обезпокоени са специалистите. Младите хора поддържат виртуална идентичност, която се различава от реалната, и така манипулират средата. Зависимостта към интернет вече е класифицирана като заболяване от СЗО , обясни Сезгин Бекир. Няма проблемни деца, има деца с проблемно поведение и основната причина за това е пренебрегването и липсата на внимание, сочат изследванията на психолозите. Участниците във форума споделиха, че за щастие в региона не са констатирани крайни прояви на насилие и изтъкнаха добри практики по места, които имат възпиращ ефект върху агресията, като ученето на открито, зелените класни стаи, поддържането на биоградинки и др.

.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай