Кръгла маса дефинира проявленията на агресия сред учениците

Публикувана на 30 Октомври 2017

Областният управител Никола Чанев бе домакин на Кръгла маса „Новите предизвикателства в борбата с агресията сред учениците”, посветена на агресията сред учениците във всичките й форми и начините за нейното преодоляване.

Форумът бе организиран по случай 5 години от създаването на Регионален екип за превенция на агресията сред подрастващите. В него участваха директори на училища, педагогически съветници, психолози, социални работници, експерти,  представители на НПО и общинските съвети по наркотичните вещества. Никола Чанев откри събитието, акцентирайки върху качеството на образованието като приоритет в управленската програма на правителството и ролята на учениците, учителите и родителите за противодействие на насилието в училище и изграждане на устойчиви модели на поведение у децата. В презентацията си началникът на РУО Гроздан Колев посочи, че формите на агресия става все по-разнообразни, като в последните години към тях се прибавя и така нар. кибер-тормоз. Един от ефективните механизми за ограничаване на  агресията е ангажирането на учениците в клубове по интереси – спорт, изкуство, доброволчески инициативи и др, с цел преодоляване на образователните дефицити и повишаване на мотивацията, изтъкна Колев. Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали Сезгин Бекир  анализира причините за нарастването на агресията в училище и митовете за нейния генезис. Той акцентира върху ролята на семейството и заобикалящата среда, социалната изолация, употребата на опиати и заплахите, които дебнат в дигиталното пространство. Интернет е новата дрога, обезпокоени са специалистите. Младите хора поддържат виртуална идентичност, която се различава от реалната, и така манипулират средата. Зависимостта към интернет вече е класифицирана като заболяване от СЗО , обясни Сезгин Бекир. Няма проблемни деца, има деца с проблемно поведение и основната причина за това е пренебрегването и липсата на внимание, сочат изследванията на психолозите. Участниците във форума споделиха, че за щастие в региона не са констатирани крайни прояви на насилие и изтъкнаха добри практики по места, които имат възпиращ ефект върху агресията, като ученето на открито, зелените класни стаи, поддържането на биоградинки и др.

.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай