Чанев и районният мюфтия отпиха от кафето на комшулука

Публикувана на 29 Ноември 2017

Добрият комшулук е най-голямото богатство, споделиха днес на кафе областният управител Никола Чанев и районният мюфтия Бейхан Мехмед.

Духовният водач на мюсюлманите в региона прие поканата на Чанев като жест на внимание и уважение към цялата ислямска общност и в отговор на гостуването на областния управител в храма на ритуална вечеря по време на Рамазана. „Ние в Източните  Родопи сме пример за етническа и религиозна толерантност, живеем заедно от стотици години, приятели сме, общи са  празниците ни и  нямаме нужда някой отвън да ни учи как да живеем“, изтъкна областният управител. „Добрите взаимоотношения между християни и мюсюлмани нямат цена на фона на световните конфликти. Тероризмът няма религия, нито етническа принадлежност. В основата на религията, независимо дали става дума за християнство, за ислям или юдаизъм, са залегнали  човешките ценности, обичта и уважението към ближния“, подчерта Бейхан Мехмед.  Областният управител изказа удовлетворение от факта, че в България се изповядва умерен ислям. Мюфтията изрази убеждението си, че държавата и религиозните лидери трябва да си помагат и си послужи с цитат от Корана, който гласи: Във всяко добро начинание подпомагайте хората. Двамата се обединиха около схващането, че хората са различни, като мозайка, но е важно да търсим това, което ни събира, а не това, което ни разделя. В разговора Бейхан Мехмед сподели потребността от Ислямски културен институт в София, който да подготвя кадри за вероизповеданието и да възпрепятства проникването на радикални течения у нас. Обсъден бе  и механизмът за субсидиране на  храмовете от държавния бюджет . 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай