Чанев и фармацевти търсят решение на проблема с липсата на денонощна аптека

Публикувана на 01 Декември 2017

Областният управител Никола Чанев и представители на Съюза на фармацевтите и големите търговски вериги в бранша обсъдиха проблема с отсъствието на денонощна аптека в Кърджали и варианти за осигуряване на обслужване с лекарства в малките часове на денонощието.

На срещата присъстваха директорът на РЗОК Д-р Соня Ангелова и председателят на постоянната комисия по здравеопазване в ОбС д-р Йорданка Господинова, в чиято приемна като общински съветник въпросът е повдиган нееднократно. „Като представител на държавата целта ми е да намерим пресечна точка между частния интерес  на фармацевтите и потребностите на пациентите, като синхронизираме търговските ползи със социалния елемент“, заяви Чанев. Представителите на бранша обясниха липсата на денонощна аптека с дефицита на квалифицирани кадри, високите критерии към специалистите и ниската рентабилност при 24-часов режим на работа, както и с доминиращото присъствие на жени в професията, които се притесняват за сигурността си. Чанев обясни, че държавата не разполага с инструменти за въздействие в тази посока, но може да окаже логистична помощ като предостави помещение за разкриване на денонощна аптека при заявен  интерес. В разговорите бе обсъден и вариант за седмични дежурства на различни аптеки по график, поне до полунощ, както и възможността фармацевти да бъдат на разположение при нужда в малките часове. „Разчитам на инициативността на съсловието, ще разговарям с ръководствата на болницата и РЗИ, както и с органите на реда при необходимост от охрана, темата е отворена, надявам се заедно да намерим общоприемливо решение в полза на пациентите“, обобщи Чанев.  

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай