Болниците в Кърджали и Комотини ще си партнират за подобряване на медицинското обслужване в трансграничния регион

Публикувана на 12 Февруари 2018

Заместник областният управител Севда Камбурова участва в представянето на българо-гръцки проект за сътрудничество между областните болници в Кърджали и Комотини, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG“ V-A.

Целта на проекта „MediciNet II“ е да подобри ефективността на първичната и спешната медицинска помощ в трансграничния регион на областите Кърджали и Родопи чрез обновяване на съществуващите и създаване на нови здравни услуги и оборудване. „Това е поредният пример за активно взаимодействие между двете болнични заведения“, изтъкна Камбурова. Той ще позволи обмен на специалисти и добри практики, ще улесни достъпа на населението до качествено здравеопазване и като цяло, се надяваме да повиши качеството на живот“, подчерта тя. Общият бюджет на проекта е 1 336 407 евро. От тях 560 110 евро ще получи кърджалийската МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. С тях ще бъде закупено специализирано оборудване за интензивни грижи и оказване на спешна помощ. В болницата в Комотини ще ще бъдат реконструирани четирите операционни зали. За българските и гръцките лекари ще бъдат организирани съвместни майсторски класове и симпозиуми. Ще бъдат разработени уеб-приложения за достъп на джипи-тата в отдалечените райони до електронните здравни досиета на пациентите, съхранявани в болницата. Екипите ще бъдат по-добре подготвени да реагират в случай на бедствия, аварии и катастрофи в пограничния район. На встъпителната пресконференция по проекта присъстваха директорът на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ доц. д-р Тодор Черкезов, директорът на болницата в Комотини д-р Георгиос Филипидис, представители на синдикатити, лекарската колегия и др.  

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай