Болниците в Кърджали и Комотини ще си партнират за подобряване на медицинското обслужване в трансграничния регион

Публикувана на 12 Февруари 2018

Заместник областният управител Севда Камбурова участва в представянето на българо-гръцки проект за сътрудничество между областните болници в Кърджали и Комотини, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG“ V-A.

Целта на проекта „MediciNet II“ е да подобри ефективността на първичната и спешната медицинска помощ в трансграничния регион на областите Кърджали и Родопи чрез обновяване на съществуващите и създаване на нови здравни услуги и оборудване. „Това е поредният пример за активно взаимодействие между двете болнични заведения“, изтъкна Камбурова. Той ще позволи обмен на специалисти и добри практики, ще улесни достъпа на населението до качествено здравеопазване и като цяло, се надяваме да повиши качеството на живот“, подчерта тя. Общият бюджет на проекта е 1 336 407 евро. От тях 560 110 евро ще получи кърджалийската МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. С тях ще бъде закупено специализирано оборудване за интензивни грижи и оказване на спешна помощ. В болницата в Комотини ще ще бъдат реконструирани четирите операционни зали. За българските и гръцките лекари ще бъдат организирани съвместни майсторски класове и симпозиуми. Ще бъдат разработени уеб-приложения за достъп на джипи-тата в отдалечените райони до електронните здравни досиета на пациентите, съхранявани в болницата. Екипите ще бъдат по-добре подготвени да реагират в случай на бедствия, аварии и катастрофи в пограничния район. На встъпителната пресконференция по проекта присъстваха директорът на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ доц. д-р Тодор Черкезов, директорът на болницата в Комотини д-р Георгиос Филипидис, представители на синдикатити, лекарската колегия и др.  

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай