Областен съвет за развитие

Публикувана на 25 Юли 2014

 Поименен състав

 

1. Заседание 03 от 23.10.2009 г.

- Решение №07 от 23.10.2009 г.

- Решение №11 от 23.10.2009 г.

- Решение №12 от 23.10.2009 г.

 

2. Заседание 01 от 23.12.2010 г.

- Решение №07 от 23.12.2010 г.

 

3. Заседание 01 от 27.04.2011 г.

- Решение №01 от 27.04.2011 г.

 

4. Заседание 02 от 30.09.2011 г.

- Решение №02 от 30.09.2011 г.

 

5. Заседание 03 от 23.11.2011 г.

- Решение №?? от 23.11.2011 г.

 

6. Заседание 01 от 23.02.2012 г.

- Решение №06 от 23.02.2012 г.

 

?. Заседание ?? от 02.05.2012 г.

- Решения от 02.05.2012 г. (4,5,6,7,8, прил. към 8, 9)

 

7. Заседание 01 от 27.09.2013 г.

- Решения от 27.09.2013 г.

 

8. Заседание на 11.05.2015 г.

- Покана дневен ред

- Покана писмо

- Решения от заседание №1 от 11.05.2015 г.

 

9. Заседание на 30.03.2016 г.

- Покана и дневен ред

- Протокол №01 от 30.03.2016 г.

 

10. Заседание на 20.12.2016 г.

- Покана и дневен ред

- Решение №08 от 20.12.2016 г.

- Предложение

 

10. Заседание на 10.04.2017 г.

- Покана и дневен ред

- Решение №1 от 10.04.2017 г.

 

11. Заседание от 30.11.2017 г.

- Покана и дневен ред 

- Решение № 03 от 30.11.2017 г.

- Решение № 04 от 30.11.2017 г.

 

12. Заседание от 02.07.2018 г.

- Покана и дневен ред 

- Решение № 01 от 02.07.2018 г.

- Решение № 02 от 02.07.2018 г.

 

 

13. Заседание от 21.11.2018 г.

Покана и дневен ред 

Решение № 03 от 21.11.2018 г.

 

 

14. Заседание от 18.04.2019 г.

Покана и дневен ред 

Решение № 01 от 18.04.2019 г.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай