Постоянна Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие

Публикувана на 25 Юли 2014

Поименен състав

 

1. Заседание 05 от 28.09.2009 г.

- Решения от 28.09.2009 г.

 

2. Заседание 06 oт 09.12.2009 г.

- Решения от 09.12.2009 г.

 

3. Заседание 01 от 28.01.2010 г.

- Решения от 28.01.2010 г.

 

4. Заседание 02 от 05.02.2010 г.

- Решения от 05.02.2010 г.

 

5. Заседание 03 от 29.09.2010 г.

- Решения от 29.09.2010 г.

 

6. Заседание 04 от 29.11.2010 г.

- Решения от 29.11.2010 г.

 

7. Заседание 01 от 28.01.2011 г.

- Решения от 28.01.2011 г.

 

8. Заседание 02 от 14.07.2011 г.

- Решения от 14.07.2011 г.

 

9. Заседание 03 от 28.09.2011 г.

- Решения от 28.09.2011 г.

 

10. Заседание 04 от 18.11.2011 г.

- Решения от 18.11.2011 г.

 

11. Заседание 01 от 27.01.2012 г.

- Решения от 27.01.2012 г.

 

12. Заседание 02 от 11.07.2012 г.

- Решения от 11.07.2012 г.

 

13. Заседание 03 от 08.10.2012 г.

- Решения от 08.10.2012 г.

 

14. Заседание 04 от 11.12.2012 г.

- Решения от 11.12.2012 г.

 

15. Заседание 01 от 29.01.2013 г.

- Решения от 29.01.2013 г.

 

16. Заседание 02 от 08.05.2013 г.

- Решения от 08.05.2013 г.

 

17. Заседание 03 от 30.10.2013 г.

- Решения от 30.10.2013 г.

 

18. Заседание 04 от 06.12.2013 г.

- Решения от 06.12.2013 г.

 

19. Заседание 01 от 28.01.2014 г.

- Решения от 28.01.2014 г.

 

20. Заседание от 27.10.2014 г.

- Решения от 27.10.2014 г.

 

21. Заседание от 29.01.2015 г.

- Решения от 29.01.2015 г.

 

22. Заседание от 05.06.2015 г.

- Решения от 05.06.2015 г.

 

23. Заседание от 27.01.2016 г.

- Решения от 27.01.2016 г.

 

24. Заседание от 02.06.2016 г.

- Протокол № 02 от 02.06.2016

 

25. Заседание от 16.09.2016 г.

- Решение № 11 от 16.09.2016 г.

- Решение № 12 от 16.09.2016 г.

 

26. Заседание от 29.09.2016 г.

- Решение № 13 от 29.09.2016 г.

 

27. Заседание от 09.01.2017 г.

- Протокол № 01 от 09.01.2017 г.

- Протокол № 02 от 09.01.2017 г.

 

28. Заседание от 13.02.2017 г.

- Решение № 07 от 13.02.2017 г.

- Решение № 08 от 13.02.2017 г.

- Решение № 09 от 13.02.2017 г.

- Решение № 10 от 13.02.2017 г.

- Решение № 11 от 13.02.2017 г.

- Решение № 12 от 13.02.2017 г.

- Решение № 13 от 13.02.2017 г.

 

29. Заседание от  14.03.2017 г.

- Решение № 15 от 14.03.2017 г.

- Решение № 16 от 14.03.2017 г.

- Решение № 17 от 14.03.2017 г.

- Решение № 18 от 14.03.2017 г.

 

30. Заседание от 28.03.2017 г.

- Решение от 20 от 28.03.2017 г.

 

31. Заседание от 03.05.2017 г.

- Протокол № 06 от 03.05.2017 г.

- Решение 24 от 03.05.2017 г.

 

32. Заседание от 13.02.2018 г.

- Решения от 13.02.2018 г.

 

33. Заседание от 28.03.2018 г.

- Решения от 28.03.2018 г.

 

34. Заседание от 25.04.2018 г.

- Решение №18 от 25.04.2018 г.

 

35. Заседание от 18.10.2018 г.

Решение №20 от 18.10.2018 г.

Решение №21 от 18.10.2018 г.

 

36. Заседание от 14.02.2019 г.

Решения от 14.02.2019 г.

 

37. Заседание от 10.04.2019 г.

Решения от 10.04.2019 г.

 

38. Заседание от 24.04.2019 г.

Решениe №18 от 24.04.2019 г.

 

39. Заседание от 16.10.2019 г.

Решениe №20 от 16.10.2019 г.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай