Ремонтират пътя Кърджали – Ардино, осигурени са 2 млн лева

Публикувана на 30 Март 2018

Областният управител Никола Чанев инспектира пътя Кърджали – Ардино.

В момента по трасето текат локални ремонтни работи, които ще подобрят значително качеството на настилката и проходимостта на пътя. За целта са осигурени 2 млн лева от държавата. Ремонтът се забави заради лошото време, но се надявам фирмата - изпълнител "Пътстройинженеринг" да навакса закъснението. Нужните количества каменна фракция и асфалт са налице. Разбирам притесненията на хората, пътят е възлов, междуобластен и се нуждае от основна реконструкция. В момента върви процедура за изготвяне на технически проект. Надявам се през 2019 г да стартира изпълнението“, изтъкна Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай