Ремонтират пътя Кърджали – Ардино, осигурени са 2 млн лева

Публикувана на 30 Март 2018

Областният управител Никола Чанев инспектира пътя Кърджали – Ардино.

В момента по трасето текат локални ремонтни работи, които ще подобрят значително качеството на настилката и проходимостта на пътя. За целта са осигурени 2 млн лева от държавата. Ремонтът се забави заради лошото време, но се надявам фирмата - изпълнител "Пътстройинженеринг" да навакса закъснението. Нужните количества каменна фракция и асфалт са налице. Разбирам притесненията на хората, пътят е възлов, междуобластен и се нуждае от основна реконструкция. В момента върви процедура за изготвяне на технически проект. Надявам се през 2019 г да стартира изпълнението“, изтъкна Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай