Класифицират язовирите в страната според големината и степента на риск

Публикувана на 03 Април 2018

Предстоящите промени в Закона за водите, свързани със стопанисването и управлението на водните обекти обсъдиха днес на работна среща областният управител на Кърджали Никола Чанев и ръководният екип на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДAМТН/ в лицето на председателя й Петър Горновски и неговият заместник ген. Кирил Войнов.

Предстои класификация на язовирите в страната, които са около 6 000, според извършено от ДAМТН обследване. Те ще бъдат групирани по критерии големина и потенциална опасност. Целта е малките водоеми, които не представляват риск за населението и инфраструктурата, да бъдат извадени от картотеката, за да се концентрират усилията на държавата върху поддръжката на останалите, обясни Горновски. Промените в Закона са на етап доработване Предстои до дни да влязат за разглеждане в парламента. Новият закон урежда собствеността на язовирите и отговорността на техните собственици. С приемането му ще бъде създадено специално Държавно предприятие към Министерството на икономиката, което ще поеме собствеността на язовирите, за чиято поддръжка общините нямат средства. В тримесечен срок те ще могат да ги прехвърлят с решение на общинските съвети. Предоставят се и права на ДAМТН да налагат по-сериозни административни санкции. „Надявам се, че законодателните поправки ще дефинират понятието язовир и ще елиминират определението обект с неизяснена собственост“, заяви областният управител. Нашата задача е да запазим живота и здравето на хората и сигурността на инфраструктурата, а това означава да не допускаме безстопанственост и размиване на отговорността. Открити сме за партньорство с всички институции за подобряване на механизмите за контрол и предотвратяване на инциденти“, заключи Чанев. На срещата присъстваха заместник областният управител на Кърджали Севда Камбурова и главният секретар на ДAМТН Мима Чалева.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай