Класифицират язовирите в страната според големината и степента на риск

Публикувана на 03 Април 2018

Предстоящите промени в Закона за водите, свързани със стопанисването и управлението на водните обекти обсъдиха днес на работна среща областният управител на Кърджали Никола Чанев и ръководният екип на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДAМТН/ в лицето на председателя й Петър Горновски и неговият заместник ген. Кирил Войнов.

Предстои класификация на язовирите в страната, които са около 6 000, според извършено от ДAМТН обследване. Те ще бъдат групирани по критерии големина и потенциална опасност. Целта е малките водоеми, които не представляват риск за населението и инфраструктурата, да бъдат извадени от картотеката, за да се концентрират усилията на държавата върху поддръжката на останалите, обясни Горновски. Промените в Закона са на етап доработване Предстои до дни да влязат за разглеждане в парламента. Новият закон урежда собствеността на язовирите и отговорността на техните собственици. С приемането му ще бъде създадено специално Държавно предприятие към Министерството на икономиката, което ще поеме собствеността на язовирите, за чиято поддръжка общините нямат средства. В тримесечен срок те ще могат да ги прехвърлят с решение на общинските съвети. Предоставят се и права на ДAМТН да налагат по-сериозни административни санкции. „Надявам се, че законодателните поправки ще дефинират понятието язовир и ще елиминират определението обект с неизяснена собственост“, заяви областният управител. Нашата задача е да запазим живота и здравето на хората и сигурността на инфраструктурата, а това означава да не допускаме безстопанственост и размиване на отговорността. Открити сме за партньорство с всички институции за подобряване на механизмите за контрол и предотвратяване на инциденти“, заключи Чанев. На срещата присъстваха заместник областният управител на Кърджали Севда Камбурова и главният секретар на ДAМТН Мима Чалева.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай