Областна транспортна комисия

Публикувана на 25 Юли 2014

Поименен състав

 

1. Заседание №02 от 05.11.2009 г.

- Решения от 05.11.2009 г.

 

2. Заседание №01 от 26.02.2010 г.

- Решения от 26.02.2010 г.

 

3. Заседание №02 от 13.10.2010 г.

- Решения от 13.10.2010 г.

 

4. Заседание №01 от 24.02.2011 г.

- Решения от 24.02.2011 г.

 

5. Заседание №02 от 11.05.2011 г.

- Решения от 11.05.2011 г.

 

6. Заседание №03 от 01.12.2011 г.
- Решения от 01.12.2011 г.

 

7. Заседание №01 от 02.05.2012 г.
- Решения от 02.05.2012 г.

 

8. Заседание №02 от 10.10.2012 г.
- Решения от 10.10.2012 г.

 

9. Заседание №01 от 03.10.2013 г.
- Решения от 03.10.2013 г.

 

10. Заседание от 08.05.2014 г.

- Решения от 08.05.2014 г.

 

11. Заседание от 31.07.2014 г.

- Решения от 31.07.2014 г.

 

12. Заседание от 07.04.2015 г.

- Решения от 07.04.2015 г.

 

13. Заседание от 16.03.2016 г.

- Решения от 16.03.2016 г.

 

14. Заседание от 26.05.2016 г.

- Решения от 26.05.2016 г.

 

15. Заседание от 19.04.2017 г.

- Решение №01 от 19.04.2017 г.

- Решение №02 от 19.04.2017 г.

- Решение №03 от 19.04.2017 г.

- Решение №04 от 19.04.2017 г.

- Решение №05 от 19.04.2017 г.

- Решение №06 от 19.04.2017 г.

 

16. Заседание от 25.07.2017 г.

- Решение №07 от 25.07.2017 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай