Епизоотична комисия към Областна администрация

Публикувана на 25 Юли 2014

 

1. Протокол №1 от 12.01.2011 г.

2. Заповед №4 от 11.01.2011 г.

3. Заповед №5 от 12.01.2011 г.

4. Заповед №7 от 17.01.2011 г.

5. Заповед № РД-11-173 от 29.08.2011 г.

6. Правила за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия в област Кърджали

7. Заповед № РД-09-242 от 09.10.2013 г.

8. Протокол №1 от 10.10.2013 г.

9. Протокол №2 от 06.02.2015 г.

10. Зaповед РД-09-33 от 04.02.2015 г.

11. Заповед РД-09-120 от 26.06.2015 г.

12. Протокол №3 от 30.06.2015 г.

13. Заповед РД-09-69 от 11.04.2016 г.

14. Протокол №4 от 12.04.2016 г.

15. Заповед епизоотична комисия за одобряване на Правилата за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия в област Кърджали

16. Заповед за определяне на поименен състав на Областната епизоотична комисия

17. Правила за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия в област Кърджали

18. Протокол 5 от 04.10.2016 г.

19. Протокол 6 от 30.12.2016 г.

20. Заповед РД-09-117 от 02.06.2017 г.

21. Протокол 7 от 11.09.2017 г.

22. Протокол 8 от 30.10.2017 г.

23. Заповед РД-09-151 от 18.07.2018 г.

24. Протокол №9 от 17.07.2018 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай