Предлагат нова организация на автомобилното движение в Кърджали

Публикувана на 06 Юни 2018

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе първото си заседание за 2018 г. То бе ръководено от заместник областния управител Севда Камбурова.

Във фокуса на обсъжданията бе необходимостта от въвеждане на нова организация на автомобилното движение в град Кърджали и платено почасово паркиране /Синя зона/, както и незадоволителното състояние на велосипедната инфраструктура. Въпреки реализираните в последните 25 г проекти, сега съществуващата организация на движението не отговаря на непрекъснато нарастващия брой МПС, интензивния трафик и честите задръствания, стана ясно на заседанието. Кърджали е един от малкото градове без изготвен и приет Генерален план, който да обхваща всички елементи на комуникационно-транспортната схема в централната градска част и кварталите. Нужни са допълнителни места за паркиране и намаляване на конфликтните зони, по-добра пропускателна способност на натоварените кръстовища, изграждане на нови връзки и режим на движение по еднопосочните улици, изтъкнаха участниците в Комисията. От община Кърджали информираха, че с промени в Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението е регламентирано въвеждането на почасово платено паркиране (Синя зона), изключително в идеалния център, заключен на територията между ул. „Булаир”, ул. „Републиканска”, ул. „Джордж Вашингтон”, ул. „Македония”, ул. „Климент Охридски”, ул. „Беласица”, бул. „България”, бул. „Тракия”, ул. „Сан Стефано. Приложение № 1 предвижда, почасово платено паркиране да се въведе на 31 улици и булеварди в централната част на град Кърджали в дните от понеделник до петък, включително от 8.00 ч. до 18.00 ч. и в събота от 8.00 ч. до 13.00 ч. Таксата за паркиране ще бъде един лев с вкл. ДДС за един час престой и ще се заплаща предварително. Времето за платено паркиране в зоните ще бъде до три часа. Сред разискваните на форума въпроси бяха още липсата на „зелена вълна“ на светофарите, което не позволява по-бързото изтегляне на автомобилите от града, както и необходимостта от монтиране на „стоп бутони“ за пешеходци там, където няма голямо движение на МПС. По отношение на инфраструктурата бе посочено, че тя като цяло е изчерпала своите функции като пропускателна способност. Само за миналата година през туристическия сезон на вход-изход на ГКПП „Маказа“ са преминали над 1 300 000 автомобила, като голяма част от тях са прекосили областния център. От „Пътна полиция“ изтъкнаха, че многократно са предлагали на община Кърджали с цел разтоварване на движението в посока централна градска част - кв. „Възрожденци“ по ул. Сан Стефано“ и ул. „Екзарх Йосиф“, пътната отсечка по ул. „Републиканска“ от ДНА до „Обреден дом“- Кърджали да стане двупосочна. Друго тяхно предложение е реконструкцията на ул. „Заводска“, с цел пълноценното й използване от водачите на автомобили. С оглед намаляване трафика на МПС по бул. „Беломорски“ и централната градска част ул. „Заводска“ да се използва по-рационално от водачите на МПС, които се придвижват от пазара по ул. „Вашингтон“ - ул. „Републиканска“ - ул. „Заводска“ към кв. „Веселчани“ и кв. „Гледка“. Следващо предложение на Сектор „Пътна полиция“ е кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с Новия мост да бъде преобразувано в кръгово, както и кръстовището до Окръжен съд-Кърджали и кръстовището на ул. „Булаир“ с ул. „Републиканска“. С преобразуването на тези кръстовища в кръгови значително ще бъде улеснено движението на МПС в града, още повече, че през лятото при високи температури светофарните уредби аварират и затрудняват движението, твърдят специалистите. На заседанието бе разгледана идеята да бъдат изградени многоетажни подземни или надземни паркинги, за да не се посяга на зелените площи. Членовете на Комисията излязоха с препоръка към кмета за предприемане на стъпки в тази посока. Обсъдена бе и необходимостта от изграждане на втори мост към 100-те блокове на кв. „Възрожденци“, който да извежда туристическия поток към яз. „Кърджали“ и да заобикаля кв. „Боровец“. По отношение на велосипедната мрежа ОКБДПОК излезе с решение да предложение да бъде изготвен проект за цялостна велосипедна мрежа, тъй като сега съществуващите велоалеи и велоленти не са достатъчни, нямат нужните габарити или са прекъснати и не могат да се използват ефективно.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай