Длъжност

Име,
 Фамилия

Стая

Пряк тел.


РЪКОВОДСТВО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1

 Главен секретар

 Събина Сюлюкчиева

206

6-01-59


ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС”

2

Директор Дирекция ”АПОФУС”

 

 

 

3

Главен счетоводител

Мария Козарева

309

6-01-70

4

Старши счетоводител

Радостина Камберова

308

 6-01-69

5

Служител по сигурността на информацията

инж. Веселин Костов

505

6-01-55
6-94-31

6

Младши експерт 

 

201

6-01-66

7

Юрисконсулт

Айсун Ферад

201

6-01-64

8

Старши експерт "Административно обслужване"

Мария Милчева 

102

6-01-52

9

Главен юрисконсулт

Елена Златанова

201

6- 01- 64


ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС”

10

Директор дирекция “АКРРДС”

Дора Василева

404

6-01-57

11

Главен експерт

 

408

6-01-78

12

Главен експерт

инж. Катя Димова 

405 

6-01-75

13

Младши експерт

Сергей Хаджиев

 409

 6-01-79

14

Главен експерт

инж. Ангел Варелов

407

6-01-77

15

Старши експерт

Ива Узунова

410

6-01-80

16

Главен експерт

инж. Юксел Ибрям

406

6-01-76

17

Младши експерт

Антония Костова

403

6-01-74

18

Младши експерт

 Жени Петрова

411

6-01-81

19

Младши експерт

 Росица Васева

403

6-01-74

20

Главен специалист

Николай Димов

307 

6-01-60 

21

Старши експерт

Вилдан Сефер

410

6-01-80

22

Младши експерт

Станка Стоева

401

6-01-71

23

Специалист

Михаела Иванова

 

 207

 6-01-50 факс 6-01-51

24

Старши специалист

 

304

6-01-67

25

Изпълнител  - шофьор

Лъчезар Господинов

507

 

 

26

Програма "Старт в кариерата"

 

 

 

27

Информация и охрана – портал

 

101

6-01-63

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай