Над 72 млн лева са инвестициите на EVN в област Кърджали

Публикувана на 11 Юни 2018

Над 72 млн лева е инвестирала в Кърджалийско енергийната компания ЕВН, информираха днес на среща с областния управител Никола Чанев главният изпълнителен директор Робърт Дик и колегите му Калина Трифонова и Костадин Величков.

„EVNБългария“ е на българския пазар от 13 години и за това време е вложила над 1,6 млрд лева в инфраструктурата и услугите на обслужваната от нея територия. В област Кърджали от 2005 г насам са изградени 979 км нови електропроводи и 137 нови трафопоста и възлови станции. В хора на разговорите стана дума за усилията на фирмата за намаляване на авариите и кражбите на ток, либерализацията на цените, измененията в закона и поправката „ЧЕЗ“, ролята на регулатора и др. Посочени бяха положителни практики в работата на EVNкато работодател по отношение на безопасността, енергийната ефективност, корпоративната отговорност и др. Областният управител открои добрия имидж на дружеството като партньор на държавата и насърчи усилията на EVNза подобряване на услугите и сигурността на потребителите.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай