Областният управител оспори в съда Наредбата за общинските жилища

Публикувана на 21 Юни 2018

Областният управител Никола Чанев оспорва в съда Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища /НУРПУРОЖ/, заради съществени процесуални пропуски, липса на публичност и незачитане принципите на обоснованост, съгласуваност и откритост.

Реакцията му е провокирана от силното обществено недоволство срещу закупуването на апартаменти – общинска собственост на „символични цени“ от съветници на ДПС на основание, че формално семействата им отговарят на условията. Скандалното решение, гласувано от мнозинството на ДПС на последната сесия на ОбС по предложение на кмета Хасан Азис, предизвика яростна полемика и нагнети социално напрежение. Подобни сделки налагат извода, че има първа и втора ръка граждани и че участието в местното самоуправление осигурява на длъжностни лица привилегии, немислими за простосмъртните. Това са порочни практики, които подкопават чувството за справедливост у хората и подронват доверието в институциите, коментира Чанев. Областният управител е категоричен, че в настоящия си вид Наредбата не изпълнява основното си предназначение – да гарантира правата и да задоволява потребностите на гражданите с остри жилищни нужди от социално уязвимите групи - сираци, хора с увреждания, самотни майки, безимотни и т.н. Голяма част от критериите, на които трябва да отговарят наемателите и купувачите на общински жилища са спорни и следва да бъдат прецизирани. Те позволяват настаняване и закупуване на общинско жилище от лица, чийто месечен доход на член от семейството се равнява на две минимални работни заплати, което понастоящем прави близо 4 500 лева за четиричленно семейство. Възможност да се облагодетелстват имат и хора, които притежават неограничен брой жилищни имоти, стига същите да не са на територията на съответната община. Де факто, сега действащата Наредба служи за параван на публични фигури със солиден материален статус и закърняло чувство за морал да се възползват от служебното си положение и да спекулират с жилищните си потребности, обитавайки общински квартири с площ от по 100-150 кв.м. срещу наем от „жълти“стотинки и закупувайки ги на цени, далеч под пазарните. Необходима е спешна ревизия на Наредбата, която да въведе ясни правила и да прекрати злоупотребите с влияние, които местната власт е превърнала в норма на поведение. Призовавам мнозинството на ДПС в ОбС и подкрепилите продажбата на общински жилища съветници от БСП да започнат да се държат на висотата на обществените очаквания и да приемат работеща Наредба, която е в интерес на гражданите, а не на приближените до кмета, заяви Никола Чанев.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай