Чанев свика работна среща заради аварийна ситуация на пречиствателната станция

Публикувана на 06 Юли 2018

Областният управител Никола Чанев инициира работна среща във връзка с аварийна ситуация на пречиствателната станция за отпадни води /ПОСВ/, построена в рамките на „Водния цикъл“.

Собственик на съоръжението е община Кърджали, а от 2,5 г за експлоатацията му отговаря операторът „ВиК“ ООД. Заради техническа повреда, три от шестте ускорителя на ПСОВ не работят. В условията на обилни валежи и високи входни нива на водата, станцията функционира само с един биобасейн и всеки момент може напълно да излезе от строя, алармира директорът на дружеството инж. Славчо Славков. От „ВиК“ нееднократно са поставяли въпроса пред местната власт и българската фирмата–доставчик „Биогест интернешънъл“ ЕООД, но до момента решение на проблема няма. Оборудването е произведено от немската фирма „Инвент АГ“, която твърди, че гаранционният срок на машините е изтекъл и ускорителите могат да бъдат подменени срещу заплащане. Операторът обаче не разполага с такива ресурси. Цената на един ускорител е 60 000 лева. Благодаря на заместник-кметът Тунджай Шукрю и представителите на общината, че се озоваха на тази среща. Надявам се да намерим бързо решение, което да предотврати спиране на пречиствателната станция и сериозни екологични последици. Всяка от страните по договора за изпълнение следва да спази поетите ангажименти, съгласно българското законодателство, настоя областният управител. В противен случай спорът може да бъде отнесен в съда. На срещата присъстваха представители на община Кърджали, „ВиК“ и фирмите-изпълнители на проекта.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай