Областният управител и „Басейнова дирекция“ обсъдиха мерките срещу наводнения

Публикувана на 13 Юли 2018

Областният управител на Кърджали Никола Чанев и директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив инж. Цветелина Кънева обсъдиха състоянието на речните корита в Кърджалийско и мерките, заложени в Плана за управление на риска от наводнения.

Дискутирани бяха ангажиментите на двете институции по превенцията и контрола и възможностите за подобряване на координацията между тях. В разговорите взеха участие директорът на дирекция „Планове и разрешителни“ Марин Маринов и експерти на „Басейнова дирекция“ Кърджали и областната администрация. В обхвата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“попадат областите Стара Загора, Кърджали, Смолян, Хасково, Сливен, Пловдив и Пазарджик. Въпреки недостига на човешки и финансов ресурс областната администрация изпълнява стриктно задълженията си по Закона за водите, бе изтъкнато на работната среща. Посочени бяха и критичните участъци в региона, които се нуждаят от укрепване и перманентно почистване за осигуряване на по-добра проводимост. Три са районите с най-висок потенциален риск -

коритото на река Крумовица, река Джебелска и р. Върбица в района на Бенковски.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай