Областният управител и „Басейнова дирекция“ обсъдиха мерките срещу наводнения

Публикувана на 13 Юли 2018

Областният управител на Кърджали Никола Чанев и директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив инж. Цветелина Кънева обсъдиха състоянието на речните корита в Кърджалийско и мерките, заложени в Плана за управление на риска от наводнения.

Дискутирани бяха ангажиментите на двете институции по превенцията и контрола и възможностите за подобряване на координацията между тях. В разговорите взеха участие директорът на дирекция „Планове и разрешителни“ Марин Маринов и експерти на „Басейнова дирекция“ Кърджали и областната администрация. В обхвата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“попадат областите Стара Загора, Кърджали, Смолян, Хасково, Сливен, Пловдив и Пазарджик. Въпреки недостига на човешки и финансов ресурс областната администрация изпълнява стриктно задълженията си по Закона за водите, бе изтъкнато на работната среща. Посочени бяха и критичните участъци в региона, които се нуждаят от укрепване и перманентно почистване за осигуряване на по-добра проводимост. Три са районите с най-висок потенциален риск -

коритото на река Крумовица, река Джебелска и р. Върбица в района на Бенковски.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай