Никола Чанев: Нормално ли е съоръжение за 28 млн. лева да дефектира на първата година ?!

Публикувана на 13 Юли 2018

„Изключително радостен съм, че работната среща от миналия петък във връзка с предаварийното състояние на пречиствателната станция за отпадни води в Кърджали даде ефект и общината се ангажира да изпълни задълженията си“, заяви на пресконференция днес областният управител Никола Чанев в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК“.

„.Разбирам, че според кмета инж. Хасан Азис, бързата реакция в този случай е изключително важна. Но да не забравяме, че първата официална кореспонденция по темата между „ВиК“ и община Кърджали е от 18 февруари, т.е. от тогава са изминали пет месеца“, уточни Чанев. Според него, има два основни въпроса, на които инж. Хасан Азис дължи отговори, вместо да се опитва да прехвърля проблемите от болната на здравата глава. Първият – как съоръжение, струващо 28 млн. лева, дефектира още на първата година от експлоатацията си. И вторият – кой допусна сключването на договор, от който не става ясно кога изтича гаранцията. Десетки са проблемите на тази пречиствателна станция, твърдят специалистите. Налице са множество конструктивни дефекти още от тестовия период. „Каква отговорност е потърсила община Кърджали от фирмата – изпълнител? Извинявайте, но домашният ми миксер е с по-дълга гаранция?!, риторично попита Чанев.

„Ако ремонтът бъде извършен за сметка на „ВиК“ всички ние, като потребители, ще трябва да заплатим нещо, което би следвало да бъде подменено от изпълнителя. Ще следим внимателно процеса и ще настояваме общината да предприеме съответните мерки за възстановяване на средствата в общинския бюджет от съответната фирма, дори ако се стигне до съдебен иск“, подчерта областният управител. Производител на оборудването е немската „Инвент БГ“, представлявана от българската „Биогаст интернешънъл“. Тя има сключен договор за изпълнение с община Кърджали и следва да й бъде потърсена отговорност. Проблемът не е в професионализма на „ВиК“ и не дружеството – оператор е предзвикало предаварийната ситуация. В момента станцията работи само с един биобасейн, а три от шестте действащи ускорителя са повредени. Ако още един от тях аварира, цялата ПСОВ ще излезе от строя.

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай