Службите на крак заради риска от опасни зарази по животните

Публикувана на 17 Юли 2018

Областната епизоотична комисия заседава днес във връзка с огнището на африканска чума по свинете в румънския град Констанца и опасността от проникване на болестта у нас.

Заседанието бе ръководено от заместник областния управител г-жа Леман Али. Присъстваха представители на БАБХ, РЗИ, ОД на МВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението, Гранична полиция, РДГ и Съюза на ловците и риболовците в България. „Епизоотичната обстановка е неблагоприятна, огнището е на 40-50 км от Силистра, вирусът е силно заразен, не подлежи на лечение и лесно се предава при контакт с диви свине или чрез хранителни продукти“, информира д-р Тодор Митков, главен експерт в ОД на Агенцията по храните. В област Кърджали няма нито един свиневъден обект, стана ясно на заседанието. Службите обаче са приведени в епизоотична готовност по отношение на кадровите и материалните ресурси за противодействие и контрол. Организирано е обучение на ловните дружинки за разпознаване признаците на африканска чума и спазване мерките за биосигурност по време на лов, създадена е организация за ограничаване на популацията от диви свине в региона. Горските стопанства предстои да бъдат снабдени с фризери за съхранение на пробите от отстреляните животни. По предложение на д-р Митков в дневния ред на заседанието бе добавена и точка за чумата по дребните преживни животни, която бе констатирана в областите Ямбол и Бургас. Във връзка с възникналите там огнища, участниците в Комисията бяха запознати със заповедта на министъра на земеделието и храните за необходимостта от спешни превантивни мерки на територията на цялата страна от страна на органите на МВР, БАБХ, Агенция Митници и Агенцията по горите с цел недопускане разпространението на заразата. По граничните пунктове са разпоредени строги мерки за контрол на транспортните средства и превоза на животни и храни, както и дезинфекция на влизащите в страната автомобили. По предложение на БАБХ в състава на Епизоотичната комисия бе включен ветеринарен лекар от областната колегия на БВС.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай