71 деца от Кърджалийско върнати в училище през последната една година

Публикувана на 18 Юли 2018

В Областна администрация Кърджали се проведе работна среща във връзка с изпълнението на дейностите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата присъстваха представители на общините, дирекциите “Социално подпомагане“, ОД на МВР, РЗИ, Бюрата по труда и директори на училища в областта. Началникът на Регионално управление на образованието Гроздан Колев запозна присъстващите с функциите и ангажиментите на институциите и взаимодействието между тях по отношение на екипната работа, обмена на информация и контрола за прилагане на приетия постоянно действащия Механизъм за включване на децата в училище. Механизмът минава през 3 фази: пилотна (2017-2018 г), масово внедряване(2018-2019 г) и пълно интегриране (2019-2020 г). През 2021г. се цели постигане на дълготраен ефект и устойчивост.

Предстои да бъдат създадени екипи за обхват по райони, които ще събират данни за застрашените от отпадане ученици, ще проследяват потенциалните рискове – слаб успех, чести отсъствия, проблемно поведение и др. и ще прилагат мерки за превенция и реинтеграция. В област Кърджали са идентифицирани 5068 деца и ученици, посетени са над 6 000 домове, 71 деца са върнати в училище, сочи информационният масив на Механизма.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай