71 деца от Кърджалийско върнати в училище през последната една година

Публикувана на 18 Юли 2018

В Областна администрация Кърджали се проведе работна среща във връзка с изпълнението на дейностите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата присъстваха представители на общините, дирекциите “Социално подпомагане“, ОД на МВР, РЗИ, Бюрата по труда и директори на училища в областта. Началникът на Регионално управление на образованието Гроздан Колев запозна присъстващите с функциите и ангажиментите на институциите и взаимодействието между тях по отношение на екипната работа, обмена на информация и контрола за прилагане на приетия постоянно действащия Механизъм за включване на децата в училище. Механизмът минава през 3 фази: пилотна (2017-2018 г), масово внедряване(2018-2019 г) и пълно интегриране (2019-2020 г). През 2021г. се цели постигане на дълготраен ефект и устойчивост.

Предстои да бъдат създадени екипи за обхват по райони, които ще събират данни за застрашените от отпадане ученици, ще проследяват потенциалните рискове – слаб успех, чести отсъствия, проблемно поведение и др. и ще прилагат мерки за превенция и реинтеграция. В област Кърджали са идентифицирани 5068 деца и ученици, посетени са над 6 000 домове, 71 деца са върнати в училище, сочи информационният масив на Механизма.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай