ДАМТН картотекира 1116 водоема в Кърджалийско

Публикувана на 24 Юли 2018

Областният управител Никола Чанев бе домакин на работна среща във връзка с поправките в Закона за водите, които регламентират контрола и поддръжката на язовирните стени и водоемите.

В дискусията участваха председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, главният секретар Николай Николов и регионалният шеф на ДАМТН в Пловдив Йордан Кюмюрджиев. Присъстваха и представители на общините в област Кърджали. До момента от Агенцията са картотекирали около 7000 водоема, 1116 от тях са в Кърджалийско. Съгласно промените в Закона, всички обекти ще бъдат описани и категоризирани по два признака : големина и потенциален риск. Тези, които са с първа и втора степен на опасност ще бъдат надзиравани ежегодно, останалите - веднъж на 3 години. Микроязовирите, които не представляват опасност за населението и инфраструктурата, занапред ще бъдат контролирани единствено от собствениците си. Общините придобиват право да прехвърлят на държавата водоемите, които нямат възможност да стопанисват, с решение на Общинските съвети и посредством заявление по образец, което трябва да подадат до 7 октомври. За целта към министерството на икономиката предстои да бъде учредено ново държавно предприятие.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай