ДАМТН картотекира 1116 водоема в Кърджалийско

Публикувана на 24 Юли 2018

Областният управител Никола Чанев бе домакин на работна среща във връзка с поправките в Закона за водите, които регламентират контрола и поддръжката на язовирните стени и водоемите.

В дискусията участваха председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, главният секретар Николай Николов и регионалният шеф на ДАМТН в Пловдив Йордан Кюмюрджиев. Присъстваха и представители на общините в област Кърджали. До момента от Агенцията са картотекирали около 7000 водоема, 1116 от тях са в Кърджалийско. Съгласно промените в Закона, всички обекти ще бъдат описани и категоризирани по два признака : големина и потенциален риск. Тези, които са с първа и втора степен на опасност ще бъдат надзиравани ежегодно, останалите - веднъж на 3 години. Микроязовирите, които не представляват опасност за населението и инфраструктурата, занапред ще бъдат контролирани единствено от собствениците си. Общините придобиват право да прехвърлят на държавата водоемите, които нямат възможност да стопанисват, с решение на Общинските съвети и посредством заявление по образец, което трябва да подадат до 7 октомври. За целта към министерството на икономиката предстои да бъде учредено ново държавно предприятие.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай