Приключи проверката на ремонтите в училищата, директорите искат от НДСК разрешение за частичен достъп до сградите

Публикувана на 31 Август 2018

Резултатите от проверката на петте кърджалийски училища, в които текат ремонти по ОП „Региони в растеж“ изнесе днес областният управител Никола Чанев на втората работна среща на заинтересованите страни, на която общината не изпрати представител.

Местната власт не излъчи свой експерт и в междуведомствената комисия, която направи оглед на обектите и проследи напредъка на строително-монтажните работи. „По информация на фирмите-изпълнители, не навсякъде ремонтите ще приключат до 17 септември, затова правим необходимото да осигурим нормални условия за учебен процес на близо 5 000 деца и най-вече да не помрачим първия учебен ден на първолаците“, изтъкна областният управител. Безпроблемно се очаква да започне годината в ОУ „П.К.Яворов“ – там строителите гарантират, че три етажа от сградата с 18 класни стаи ще са напълно готови до 17-ти и няма да се наложи преместване на ученици. В най-голямото СУ „П.Р.Славейков“ ще бъде готов един от корпусите с 28 класни стаи, в който ще започнат занятия децата от 1-ви до 6-ти клас. Останалите ще бъдат настанени временно в ПГ по селско и горско стопанство. В ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“ и Езиковата гимназия „Христо Ботев“, които се помещават в една сграда, фирмата има готовност да довърши минимум 2 етажа с 16 класни стаи. В СУ „Отец Паисий“ обаче не съществува реална възможност за приключване на СМР-та в отделно крило или корпус, което налага преместване на всичките над 1200 ученици. С подкрепата на МОН е осигурено настаняване на децата от 1 до 4 клас във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“. За децата от 5-ти до 12 клас ще се търси вариант за пренасочване в ПГ по строителство, ПГ „Капитан Петко войвода“ или ПГ „Васил Левски“, стана ясно на срещата. „Целта ни е да не допуснем отлагане на учебната година и да организираме нормален учебен процес. В тази връзка комисията предлага на 17 септември да започнат учебни занятия в ОУ „П.К.Яворов“, СУ „П.Р.Славейков“, ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“ и ЕГ „Христо Ботев“, съобразно капацитета на ремонтираните до момента етажи и корпуси, при условие, че общината като възложител заедно със строителите и надзора гарантират безопасността на учениците, учителите и техническия персонал“, заяви Чанев. От своя страна директорите на училищата ще поискат от Националната дирекция за строителен контрол разрешение за частичен достъп до сградите. Преместването на останалата част от учениците предстои да бъде съгласувано с РУО и ПБЗН.

Обновяването на образователната инфраструктура по ОП „Региони в растеж“ в Кърджали е на стойност над 13 млн лева.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай