Чанев инспектира ремонта на пътя Момчилград – Крумовград – Ивайловград

Публикувана на 05 Септември 2018

Областният управител Никола Чанев инспектира строителството на пътя Момчилград – Крумовград – Ивайловград, който се ремонтира със средства по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ България – Гърция 2014-2020 г и националния бюджет.

Обектът е разделен на 2 участъка с обща дължина 32 км, а инвестицията надхвърля 20 млн лева. Рехабилитацията стартира в началото на юли и по трасето се работи с ударни темпове, установи огледът, извършен от областния управител и директора на ОПУ инж. Иван Гавазов. В момента се подменя основата и се правят нови дренажи. Паралелно върви и укрепването на свлачището в района на село Карамфил, за което МРРБ осигури 2 млн лева. След приключване на земните работи там започва изграждането на пилоти, които ще гарантират устойчивостта на терена. Фирмата – изпълнител гарантира, че участъкът ще бъде готов предсрочно - до края на годината. Срокът за изпълнение на двата лота от пътя Момчилград – Крумовград – Ивайловград е 14 месеца. Освен преасфалтиране по трасето е предвидено изграждането на подпорни стени, ремонт на мостови съоръжения, отводнителни системи, нова маркировка и пътни знаци. През миналия програмен период бяха обновени 18 км от второкласния път Момчилград – Крумовград, с новите два проекта ще бъдат реконструирани над 50 км от него. Ремонтите вървят темпово и с високо качество на изпълнение. Изключително ме радва фактът, че след десетилетия на застой пътят за Ивайловград ще придобие европейски вид“, изтъкна областният управител.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай