Готова е примерната схема за преместване на учениците от училищата в ремонт

Публикувана на 07 Септември 2018

Готова е примерната схема за пренасочване на учениците от общинските училища, в които ремонтите по ОП „Региони в растеж“ няма да приключат до началото на учебната година, информира областният управител Никола Чанев.

Предстои общината, като стопанин на сградния фонд, да даде съгласие, а РУО от своя страна ще излезе с указания за временна организация на учебния процес, съгласно стандартите на МОН и при спазване на изискванията за безопасност. „Радвам се, че намерихме вариант за настаняване на децата и успяхме да им осигурим нормални условия за учебен процес“, изтъкна Чанев, който свика две работни срещи на заинтересованите страни и сформира експертна междуведомствена комисия за проверка на строително-монтажните работи, заради риска от провал на първия учебен ден. Към 17 септември в ОУ „П.К.Яворов“, в което учат над 350 деца, ще бъдат създадени необходимите условия за двусменен режим на учебните занятия, гарантират от фирмата-изпълнител. В най-голямото СУ „П.Р.Славейков“ ще бъде напълно завършено едно крило с 28 класни стаи, което ще поеме децата от 1-ви до 6-ти клас. Останалите ученици ще бъдат настанени временно в ПГ по селско и горско стопанство. Строително-монтажните работи в сградата на „Славейков“ ще продължат до 20 ноември. В завършения корпус на сградата, в която се помещават ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“ и ЕГ „Христо Ботев“ на две смени ще започнат училище всички ученици от 1 до 12 клас, с изключение на новия випуск осмокласници в Езиковата гимназия, които ще бъдат пренасочени към СУ „Владимир Димитров-Майстора“.

В СУ „Отец Паисий“ не съществува реална възможност за приключване на ремонта в отделно крило или корпус, което налага преместване на всички над 1 200 ученици. С подкрепата на МОН е осигурено настаняване на децата от 1 до 4 клас /общо 21 паралелки/ във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“. Децата от 5-ти до 7 клас /15 паралелки/ клас учат в ПГ по строителство „Христо Смирненски“, а гимназистите – в сградите на ПГ „Капитан Петко войвода“ и ПГ „Васил Левски“. Фирмата – изпълнител трябва да приключи обновяването на СУ „Отец Паисий“ до 30 октомври.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай