Създаден е Областен координационен съвет за връщане на децата в училище

Публикувана на 11 Септември 2018

Областна администрация бе домакин на работна среща на регионалните структури, ангажирани с прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Форумът бе ръководен от заместник областния управител Севда Камбурова. Присъстваха представители на общините, службите за социално подпомагане, РУО, Закрила на детето, РЗИ, Бюрата по труда и др. Създаден бе Областен координационен център, който да стикова действията на заинтересованите страни. И тази година съвместни екипи ще обхождат населените места за връщане на децата в училище, стана ясно на срещата. Началникът на Регионалното управление по образование Кърджали Гроздан Колев заяви, че е в област Кърджали Механизмът функционира добре, сформирани са екипите, като тази година обходите ще са по-малко. Присъстващите дефинираха като основен проблем за региона заминалите за чужбина ученици, които придружават родителите си и не могат да бъдат открити на постоянния си адрес. По отношение на семействата от ромски произход, които не пускат децата си в клас, са предприети санкции – налагане на глоби.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай