Никола Чанев: Долу ръцете от парк „Простор“ !

Община Кърджали възнамерява да застрои парк „Простор“ като изгради два мини-стадиона върху поляната пред самолета и върху старите гробища на Кърджали, алармира областният управител Никола Чанев.

За целта със заповед на кмета Хасан Азис от края на месец август е одобрена промяна в ПУП-ПРЗ на парка, с която на практика се разрешава строителство в зеления пояс. Формалното основание за обособяването на нови имоти е изграждането на открити обекти за спорт и поддържане на зелената система. В същото време обаче се предвижда създаване на паркинг върху моравата и то при положение, че в съседство има такъв, който общината е отдала под наем за автокъща, възрази Чанев. Той е категоричен, че подобни действия противоречат на интересите на гражданите и следва да бъдат стопирани. „Сигурен съм, че местната власт разполага с достатъчно свободни терени, които да предостави за нуждите на футболния клуб, без да се посяга на зелените площи и на старите гробища. Ако ли не, готов съм предложа парцели в района на новата спортна зала. Недопустимо е да бъдат бетонирани малкото останали зелени зони в града, долу ръцете от парк „Простор“, реагира областният управител. По думите му, кметът за пореден път заблуждава гражданите, внушавайки им, че се грижи за спорта и има добри намерения по подобие на случая с т.нар. „златни имоти“ край моста, където трябваше да има обществени обекти, а се строят два блока и хазната е на загуба с 2,5 млн от продажбата на земята. Чанев огласи, че ще търси съдействие от прокуратурата за парк „Простор“ . „Ще поискам да бъде извършена проверка, която да установи дали действията на кмета за законосъобразни. Но дори да няма нарушение на закона, убеден съм, че случващото се е в ущърб на гражданите“, изтъкна Никола Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай