Никола Чанев: Долу ръцете от парк „Простор“ !

Община Кърджали възнамерява да застрои парк „Простор“ като изгради два мини-стадиона върху поляната пред самолета и върху старите гробища на Кърджали, алармира областният управител Никола Чанев.

За целта със заповед на кмета Хасан Азис от края на месец август е одобрена промяна в ПУП-ПРЗ на парка, с която на практика се разрешава строителство в зеления пояс. Формалното основание за обособяването на нови имоти е изграждането на открити обекти за спорт и поддържане на зелената система. В същото време обаче се предвижда създаване на паркинг върху моравата и то при положение, че в съседство има такъв, който общината е отдала под наем за автокъща, възрази Чанев. Той е категоричен, че подобни действия противоречат на интересите на гражданите и следва да бъдат стопирани. „Сигурен съм, че местната власт разполага с достатъчно свободни терени, които да предостави за нуждите на футболния клуб, без да се посяга на зелените площи и на старите гробища. Ако ли не, готов съм предложа парцели в района на новата спортна зала. Недопустимо е да бъдат бетонирани малкото останали зелени зони в града, долу ръцете от парк „Простор“, реагира областният управител. По думите му, кметът за пореден път заблуждава гражданите, внушавайки им, че се грижи за спорта и има добри намерения по подобие на случая с т.нар. „златни имоти“ край моста, където трябваше да има обществени обекти, а се строят два блока и хазната е на загуба с 2,5 млн от продажбата на земята. Чанев огласи, че ще търси съдействие от прокуратурата за парк „Простор“ . „Ще поискам да бъде извършена проверка, която да установи дали действията на кмета за законосъобразни. Но дори да няма нарушение на закона, убеден съм, че случващото се е в ущърб на гражданите“, изтъкна Никола Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай