Съветът по бедствия обсъди готовността за зимата на общините и службите

На заседание на Областния съвет по сигурност и областния съвет за намаляване на риска от бедствия под ръководството на областния управител Никола Чанев днес бе обсъдена готовността на общините и държавните институции да гарантират нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението при влошена зимна обстановка.

Като цяло по места е създадена необходимата организация за действие в критични ситуации, докладваха общините. Актуализирани са щабовете за координация при неотложни спасителни и аварийно-възстановителни работи, изготвени са маршрутни схеми за опесъчаване и почистване на общинските пътища, отводнителните шахти и канали, контролират се потенциално опасните водоеми и свлачищните зони, снабдяването с горива и ученическите превози, обслужването на хронично болните и родилките, проходимостта на пътните участъци, които са в ремонт. В част от общините обаче изтичат договорите с фирмите за снегопочистване, а процедурите за избор на нови изпълнители още не са приключили, стана ясно в хода на дискусията. Директорът на ОПУ инж. Иван Гавазов заяви, че 60 на сто от необходимите инертни материали – пясък и сол вече са в наличност. Републиканската пътна мрежа в региона е с обща дължина 656 км, като 72 км от нея са първи клас. 105 по план са снегопочистващите машини, сред тях 5 роторни снегорини и 5 автогрейдера. Създадена е временна организация на движението по пътя Момчилград-Крумовград.- Ивайловград, където продължава рехабилитацията по програмата за Трансгранично сътрудничество България –Гърция и при с. Карамфил, където предстои оформянето на банкетите след ремонта на свлачищния участък. Предприети са мерки за обезопасяване на пътя през Мост, чиято рехабилитация ще стартира догодина. Обърнато бе внимание и на потока МПС от Гърция, които влизат през ГКПП Маказа без да са оборудвани за зимни условия. От РД ПБЗН информираха, че във всички общини, с изключение на Кърджали, са създадени доброволни формирования, снабдени със специализирано облекло и технически средства. Във форума взеха участие представители на седемте общини в област Кърджали, ОПУ, ПБЗН, МВР, ДАНС, ЦСМП, ЕVN, ВиК, БЧК, НЕК, Гранична полиция, РЗИ, ОД „Земеделие“, Фонд „Земеделие“, Регионалната дирекция по горите. Гости на заседанието бяха старши комисар Александър Джартов и инспектор Робертина Лалова от ГД ПБЗН, които представиха основните моменти в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г и изграждането на доброволните формирования в национален мащаб. Ст.комисар Джартов подчерта, че приетият през 2016 г нов Закон за защита при бедствия залага на превенцията и цели осигуряване на по-безопасна и устойчива среда на живот за населението в България. Предстои изготвянето на нов Областен план за защита при бедствия, за което ще бъдат създадени работни групи.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай