Откриха обновената сграда на ПГ по селско и горско стопанство

Заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова откри обновената сграда на професионалната гимназия по селско и горско стопанство в Кърджали. Инвестицията е по ОП „Региони в растеж“ и възлиза на 1,3 млн лева.

Проектът включва цялостен ремонт на фасадата и външна изолация, подмяна на дограмата, довършване на оградата и закупуване на материално оборудване – технически средства и машини /трактор и учебен автомобил/. Модернизирането на базата ще позволи качествено обучение по съвременни стандарти на близо 200 ученици по 4 специалности, изтъкна директорът Христо Петров. Областният управител Никола Чанев заяви, че образованието е приоритет за правителството и в тази сфера действията му са най-видими. „Държавата за пореден път потвърди ангажимента си към образованието, и с предстоящото увеличение на учителските заплати с 20 процента, и с реновирането на сградния фонд, и с парите за общините – 500 млн лева за следващата година“, каза Чанев. Заместник-министър Деница Николова обясни, че подобни обекти са пример за целенасочена политика в подкрепа на образователната система и възможностите за развитие на българските деца. 624 милиона лева по ОП "Региони в растеж" ще бъдат вложени от правителството до 2020 година за обновяване на образователната среда в професионалните гимназии, в сферата на общото и ранното предучилищно образование. „Радвам се, че с усилията, които полагаме, успяваме да обновим над 80 % от сградния фонд и да създадем комфортна среда, в която децата ни да се обучават, чрез осигуряване на оборудване на специализираните училища, едно от които е това в Кърджали“, каза заместник-министър Николова. По думите й, по този начин се мотивират не само учениците, но и учителите. Кметът Хасан Азис подчерта, че към гимназията по селско и горско стопанство има големи очаквания да подготвя кадри за един водещ за региона отрасъл и да се превърне в привлекателен център за младите хора. Учители, ученици и гости на церемонията бяха поздравени и от началника на РУО Гроздан Колев.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай