3,7 млн лева е инвестицията на ЕVN в област Кърджали през 2018 г

Годишната инвестиционна програма на „ЕVN-България“ и подготовката за зимата обсъдиха областният управител Никола Чанев и ръководството на компанията в лицето на Робърт Дик, председател на Управителния съвет, Калина Трифонова, заместник-председател, и Костадин Величков, изпълнителен член на ръководството на “Електроразпределение Юг“.


Гостите информираха Чанев за инвестициите в поддръжката и модернизацията на мрежата, които ще подобрят качеството и сигурността на електроснабдяването и ще намалят риска от аварии. През 2018 г EVNе вложила 3,7 млн лева в област Кърджали, съобщи Робърт Дик. Изградени са 13 км нови електропроводи средно напрежение, 16,9 км – ниско и 22 трафопоста. На 100 процента е въведено дистанционно отчитане на електромерите. В навечерието на зимата в регион Кърджали са взети всички превантивни мерки за недопускане на усложнения. Съоръженията средно и ниско напрежение са инспектирани, реновират се далекопроводите от Смолян за Ардино, подменени са авариралите стълбове, изолатори и проводници. Почиства се сервитутът на просеките, за да се осигури достъп до съоръженията в горски масиви, осигурено е високо проходимо зимно оборудване. В хода на разговорите областният управител постави въпроса за либерализацията на енергийния пазар и високите цени на тока. От EVN обясниха, че основният доставчик АЕЦ „Козлодуй“ няма конкуренция в предлагането и държи високи нива на свободния пазар, което не позволява на доставчиците да свалят цените. Все по-големи количества енергия се търгуват през борсата, което е добре, но поевтиняване на тока може да има само при напълно свободен пазар, а в момента той е смесен и в ценообразуването има социален елемент, твърдят от компанията. Робърт Дик и колегите му запознаха областния управител и с проекти на фирмата в подкрепа на обществено-значими каузи като изграждане на иновативни детски площадки и центрове за рехабилитация, инвестиции в електромобилност, дуално обучение, екозащита и др. За последните 14 години дружеството е вложило 1,6 млрда лева у нас. В Кърджалийско инвестицията възлиза на 75,4 млн лева.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай