Покажи брой 
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 5881
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 1644
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 2042
Архив АВиК конкурси 1564
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 3651
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 2406
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1831
Информационни срещи с представители на бизнеса 2337
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 1923
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 3253
Транспорт 4028
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 1950
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай