Покажи брой 
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 2226
Архив АВиК конкурси 1687
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 3977
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 2612
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1968
Информационни срещи с представители на бизнеса 2506
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 2065
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 3395
Транспорт 4510
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 2089
Интегрирана информационна система на държавната администрация 4647
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 2037
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай