Покажи брой 
Правилник за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП в област Кърджали и приложенията към него 810
Областен съвет за хората с увреждания 1192
Областна комисия по безопасност на движението по пътъщата на област Кърджали 1968
Заседания и дневен ред 1433
Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на област Кърджали и за взаимодействие с националния и с общинските щабове 1887
Областен съвет по условия на труд - Кърджали 1904
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 2150
Регионален пандемичен комитет - протоколи 2219
Приети решения от постоянната Комисия по заетостта 1833
Заседания и дневен ред на Постоянна Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие 1945
Приети решения на областен съвет за развитие 2018
Заседание и дневен ред на областен съвет за развитие 2110
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай