ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР В КОПРИВЩИЦА – НА 5 ЮЛИ 2022 Г.

От 5 до 7 август 2022 г. се проведе дванадесетото издание на Националния събор на българското народно творчество „Копривщица  2022”. Фолклорният празник показва локалното нематериално културно наследство от всички области на България. Организират го Министерството на културата, Община Копривщица, Областна администрация на Софийска област, Института за етнология и фолклористика с  Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН). От 2016 г. е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

             Участниците, определени да представят областта бяха излъчени на проведения на 14.06.2022 г. в гр. Кърджали регионален кръг на събора.

Отлично представяне на нашите участници на 5 август им донесе медали, грамоти и покани за звукозапис в Българско национално радио.

Те се представиха отлично и бяха удостоени с грамоти, с пет златни медала, два сребърни медала и покана за звукозапис в БНР:

  • НЧ „Димитър Благоев 1963” –  с. Припек, община Джебел – златен медал.
  • НЧ „Бяло море 1929“ – с. Черничево, община Крумовград  – златен медал.
  • НЧ „Кирил и Методий” – с. Егрек, община Крумовград – златен медал.
  • НЧ „Светлина“ – с. Малък Девесил, общ. Крумовград – златен медал.
  • НЧ „Васил Левски 1952” – с. Дрангово, общ. Кирково – златен медал.
  • Тракийско дружество „Димитър Маджаров” – гр. Кърджали – сребърен медал и покана за звукозапис в БНР за индивидуалното участие на Митко Киряков.
  • НЧ „Петър Мирчев 1954” – гр. Кърджали – сребърен медал.

Желаем на всички участници много здраве и творчески успехи.