Конкурс за длъжност: ВиК експерт в Асоциация по ВиК – Кърджали

  • Длъжност: ВиК експерт в Асоциация по ВиК – Кърджали
  • Краен срок за подаване на документи: 23.08.2019 г. 17:30ч
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  • Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.
  • Документация: