ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОКЦ) – КЪРДЖАЛИ

ОКЦ синхронизира работата на местните власти и регионалните държавни органи за оказване навременна и пълноценна помощ и подкрепа на лица, напуснали Украйна в резултат на военните действия, пристигащи на територията на област Кърджали.

ОКЦ събира и предоставя информация за всички възможни ресурси за настаняване на украински граждани, подкрепя кампанията на Българския червен кръст (БЧК) за хуманитарна помощ, поддържа връзка с институциите в образователната система, координира осигуряване на работни места и др.

ДЕНОНОЩНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ОКЦ – КЪРДЖАЛИ:
Телефони:
(+359 887) 355 960
(+359 889) 883 803
(+359 361) 65 960
(+359 361) 60 173

Е-mail: help@kardzhali.org

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ – Официален източник на информация за мерките и действията във връзка с кризата в Украйна
UNIFIED INFORMATION PORTAL – Official source of information on measures and actions related to the crisis in Ukraine
ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ – Офіційне джерело інформації про заходи та дії щодо кризи в Україні

https://www.gov.bg/bg/ukraine


COVID-19 ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ
COVID-19 UNIFIED INFORMATION PORTAL

https://coronavirus.bg

ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОКЦ) – КЪРДЖАЛИ

ОКЦ синхронизира работата на местните власти и регионалните държавни органи за оказване навременна и пълноценна помощ и подкрепа на лица, напуснали Украйна в резултат на военните действия, пристигащи на територията на област Кърджали.

ОКЦ събира и предоставя информация за всички възможни ресурси за настаняване на украински граждани, подкрепя кампанията на Българския червен кръст (БЧК) за хуманитарна помощ, поддържа връзка с институциите в образователната система, координира осигуряване на работни места и др.

ДЕНОНОЩНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ВРЪЗКА:

Телефони:

(+359 887) 355 960

(+359 889) 883 803

(+359 361) 65 960

(+359 361) 60 173  

Е-mail: help@kardzhali.org

Може да предложите или потърсите помощ относно:

■ Настаняване;

■ Изхранване;

■ Работа

■ Медицинско обслужване;

■ Образование

Освен ОКЦ, за допълнителна информация или услуги, гражданите могат да използват и ЕДИННИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ПРАВИТЕЛСТВЕН ПОРТАЛ:

https://www.gov.bg/bg/ukraine

Работа на Областния координационен център Кърджали в различните сфери:

1. РЕСУРСИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ: Ежеседмично ще бъдат събирани и обновявани данни за ресурсите за настаняване на украински граждани от общините на територията на област Кърджали, от организации, фирми и граждани, желаещи да помогнат. Информацията ще бъде съхранявана в ОКЦ и ще бъде предоставяна при необходимост.

2. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ: Инспекцията по труда, заедно с Областната администрация, ще оказват пълна институционална подкрепа, както на пристигналите в областта украински граждани в нужда, така и на бизнеса, за да може законно тези хора да бъдат въведени в пазара на труда.

Пълната информация за възможностите за започване на работа от украински граждани може да бъде намерена и на адрес:

https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-grazhdani/

3. ОБРАЗОВАНИЕ: Министерството на образованието и науката осигурява психологическа подкрепа по телефона за войната в Украйна на следния електронен адрес:

https://mon.bg/bg/news/4707

4. БИЗНЕС: Координационният център ще работи в тясно сътрудничество с бизнеса в област Кърджали за предоставяне на места за настаняване, транспорт и работа на граждани от Украйна.

5. КАМПАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ:

Българският Червен кръст открива Национална благотворителна кампания в помощ на пострадалите от конфликта в Украйна.
Можете да дарите чрез:
■ SMS на номер 1466 (цена 1 лв.) към всички мобилни оператори.
■ Банкова сметка в лв.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG23UNCR76301077778563
UNCRBGSF
(За пострадалите от конфликта в Украйна)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ДАРЕНИЯ:

В подкрепа на каузата – на 27 февруари 2022 г. към всички областни центрове на БЧК са сформирани доброволчески екипи за набиране на дарения. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват насоките на Световната здравна организация и Международния Червен кръст, според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови (с етикет).

6. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: Всеки гражданин на Украйна, който подаде заявление за международна закрила, има право на безплатно здравно обслужване на територията на страната ни.

7. СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ: Структурите на службите за сигурност са в готовност за подкрепа, съгласно компетенциите им. 

Когато украински граждани пристигат на територията на област Кърджали, следва в тридневен срок да бъдат регистрирани в служба „Миграция“ към всяко Районно управление в общините. Това може да бъде направено от лицето/домакин, което ще даде настаняване или е задължение на общините, ако те предоставят място за настаняване. Трябва да се подчертае още, че регистрацията в „Миграция“ не дава статут на бежанец, това трябва да бъде посочено изрично като желание от всеки.

Връзка с ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

http://aref.government.bg/bg/node/499

Важна информафия – Important information

НА ВНИМАНИЕТО НА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ПРИСТИГАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Облекчени условия към домашните любимци влизащи на територията на България, във връзка с извънредна ситуация в Украйна

Уведомяваме Ви, че на основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета, гражданите на Република Украйна имат право на безвизово влизане в Република България и право на 90-дневно пребиваване в рамките на всеки 6 месечен период в Република България.

Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България.

Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в Република България могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ – МВР или в група „Миграция“ при ОДМВР – Кърджали преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим.

Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на ОДМВР-Кърджали (образец съгласно Приложение №2 към чл.11, ал.3 от ППЗЧРБ – заявление за предоставяне на краткосрочно пребиваване).

За повече информация украинските граждани биха могли да посетят група „Миграция“ към ОДМВР-Кърджали на адрес:

Град Кърджали, бул.“България“ №39

или да позвънят на телефони: (+359 361) 69 272, (+359 361) 69 471 и (+359 361) 69 472,

всеки делничен ден от 8,30 ч. до 17,30 ч.

Полезни връзки – Useful links

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

https://www.mfa.bg/

телефон: (+359 2) 948 2404

е-mail: crisis@mfa.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

MINISTRY OF INTERIOR

https://www.mvr.bg/


ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“

MIGRATION DIRECTORATE

https://www.mvr.bg/migration/en/index


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

STATE AGENCY FOR REFUGEES WITH THE COUNCIL OF MINISTERS

https://www.aref.government.bg/

телефон: +359 876 388 427  

телефон: +359 876 388 437
e-mail: sar@saref.government.bg 


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

STATE AGENCY FOR BULGARIANS ABROAD

https://www.aba.government.bg/


БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

BULGARIAN RED CROSS

https://www.redcross.bg/

Посолство на Украйна – Embassy of Ukraine

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНА В СОФИЯ

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF UKRAINE IN SOFIA
Адрес: 1618 София, жк „Овча Купел”, ул. „Боряна” №29
Телефон:  +359 2 818 68 28
Факс: +359 2 955 52 47
E-mail: puvrb@mbox.contact.bg
Website: www.mfa.gov.ua/bulgaria

ПОЧЕТНИ КОНСУЛИ НА УКРАЙНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

HONORARY CONSULS OF UKRAINE IN BULGARIA


Г-н Пламен Бобоков

Канцелария: 7012 Русе, ул. “Борисова” № 73

Тел.: +359 82 81 01 11

Тел./факс: +359 82 82 46 91

Е-mail: hcons.ua@prista-oil.bg  


Г-н Димитър Георгиев 

Канцелария: 4000 Пловдив, ул. „Цар Калоян” № 8

Тел./факс: +359 32 655311, 655312

GSM: +359 878 292 191

E-mail: office@consulukr-plovdiv.bg


Г-н Димитър Караненов

Канцелария: Бургас, ул. „Александър Батенберг” № 2

Тел.: +359 56 844319

Дипломатически представителства – Diplomatic representations

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА

DIPLOMATIC REPRESENTATIONS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA IN UKRAINE


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Адрес: П.К. 01023, гр. Киев, Украйна, ул. „Госпитальная” № 1
Телефон: +38044 2354389; +380442352202
Факс: +38044 235 51 19
Дежурни телефони в извънработно време: +380442467237;+380442467672
Факс: +38044 234 99 29

Работно време: 9.00 – 18.00
Работно време с граждани: 09.00–12.00
Е-mail: Embassy.Kiev@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/ukraine


ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОДЕСА, УКРАЙНА

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF BULGARIA IN ODESSA, UKRAINE
Адрес: 65062, Украйна, гр. Одеса, ул. „Посмитни” 9
Телефон: +38 048 746 65 54; +38 048 746 65 58 ; +38 048 746 63 75;
Работно време: 9.00-17.30 часа
Работно време с граждани: всеки ден (от понеделник до петък) от 10.00 до 13.00 часа
Дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +380682930048
Е-mail: Consulate.Odessa@mfa.bg
Website: www.mfa.bg/embassies/ukrainegc


ПОЧЕТНИ КОНСУЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА
HONORARY CONSULS OF BULGARIA IN UKRAINE
Г-н Виктор Савелиевич Нотевский
Гр. Лвов
Консулски окръг: Лвовска, Задкарпатска и Тернополска области
Адрес: 79000, гр. Лвов, ул. Соломии Крушелницькой, дом 2
Тел./Факс: 0038 (032) 261-36-13
E-mail: Inbud_st@i.kiev.ua
viktor@notevskyi.com

Г-н Сергей Семьонович Желев
Гр. Запорожие
Консулски окръг: Запорожка, Донецка и  Луганска области
Адрес: 69017 гр. Запорожие, остров Хортиция 55
Тел./Факс: 0038 (061) 286-54-45
E-mail: vasmit@rambler.ru
ss7kz@yandex.ru

Дирекция Миграция – Migration Directorate

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА УКРАЙНА,

Уведомяваме Ви, че на основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Р. България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България.

Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в Р. България, могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ – МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР (образец съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ).

Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-голям от 6 месеца.

Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут), могат да подадат заявление пред поделенията на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, като за град София е определен РПЦ-гр.София на адрес ж.к. Овча купел 2, ул. „Монтевидео“ № 21, както и пред органите на дирекция „Миграция“-МВР, както и пред отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР.

За повече информация украинските граждани биха могли да посетят дирекция „Миграция“-МВР на адрес в град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48. В случай че пребивават извън територията на град София, биха могли да посетят съответните сектор/група „Миграция“ към Областната дирекция на МВР по местопребиваването им в страната.

На интернет страницата на дирекция „Миграция“ могат да бъдат отправени допълнителни въпроси:
https://www.mvr.bg/migration/


ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЮ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ

Повідомляємо, що відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1806 Європейського Парламенту та Ради громадяни України мають право на безвізовий в’їзд до Республіки Болгарія та право на проживання до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу в Болгарії.

Термін може бути продовжений з гуманітарних причин, пов’язаних із надзвичайними обставинами, згідно зі ст. 27, ч. 2 Закону про іноземців у Республіці Болгарія. Порядок, за яким громадяни України можуть скористатися правом на додаткове перебування на території нашої країни, визначено в Положенні про виконання закону про іноземців у Республіці Болгарія (ПВЗIРБ).

Громадяни України, які бажають продовжити безвізове перебування в Республіці Болгарія, можуть подати заяву Міграційній службі Міністерства внутрішніх справ або секторам і групам з міграції при Міністерстві внутрішніх справ до закінчення терміну безвізового перебування. Форму вони отримають на місці або можуть заповнити її заздалегідь, завантаживши з сайту Міграційної службі МВС (зразок згідно з додатком № 2 до ст. 11 ч. 3 ПВЗIРБ).

Громадяни України болгарського походження можуть отримати дозвіл на довгострокове або постійне проживання в Республіці Болгарія, якщо вони уклали трудовий договір з болгарським роботодавцем на термін понад 6 місяців.

Громадяни України, які бажають отримати міжнародний захист (статус біженця чи гуманітарний статус), можуть звернутися до відділень Державної міграційної служби у справах біженців при Раді Міністрів, а для міста Софія закріплена РПЦ-Софія за адресою ж.к. Овча Купель, 2, вул. Монтевідео, 21, а також перед органами Міграційної служби МВС, а також перед міграційними відділами/секторами/групами МВС та перед органами Головного управління Прикордонної поліції МВС.

Для отримання додаткової інформації громадяни України можуть відвідати Міграційну службу – Міністерства внутрішніх справ за адресою Софія, бул. Княгиня Марія Луїза, 48. Якщо вони проживають за межами міста Софії, вони можуть відвідати відповідний міграційний сектор/групу. Регіонального управління Міністерства внутрішніх справ за місцем їх проживання в країні.

Додаткові запитання можна задати на сайті Міграційної служби:
https://www.mvr.bg/migration/


ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ

Информируем Вас, что на основании Регламента (ЕС) 2018/1806 Европейского парламента и Совета, граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в Республику Болгария и право на пребывание в Республике Болгария в течении 90-ста дней в рамках каждого 6-месячного периода.

Срок пребывания может быть продлен по гуманитарным причинам, связанным с чрезвычайными обстоятельствами согласно ст. 27 п. 2 Закона об иностранцах в Республике Болгария. Порядок, по которому граждане Украины могут продлить пребывание на территории нашей страны, определяется Правилами применения Закона об иностранцах в Республике Болгария (ППЗИРБ).

Граждане Украины, которые намерены продлить свое безвизовое пребывание в Республике Болгария, могут подать соответствующее заявление в дирекцию „Миграция“– МВР (МВД) или в секторы и группы „Миграция“ при ОДМВР до истечения срока пребывания, разрешенного по правилам безвизового режима. Бланк заявления можно получить на месте или заполнить его предварительно, скачав онлайн на странице Дирекции „Миграция“- МВР (образец согласно Приложению № 2, ст. 11, п. 3 ППЗИРБ).

Граждане Украины болгарского происхождения могут получить разрешение на долговременное или постоянное пребывание в Республике Болгария в том случае, если у них заключен трудовой договор с работодателем из Болгарии на срок более чем на 6 месяцев.

Граждане Украины, желающие получить международную защиту (статус беженца или гуманитарный статус) могут подать заявление в Государственное агентство по делам беженцев при Совете министров. В Софии следует обращаться в РПЦ – г. София по адресу ж.к. Овча купел 2, ул. „Монтевидео“ № 21, а также в подразделения дирекции „Миграция“-МВР, как и в отделы/секторы/группы „Миграция“ при ОДМВР и в подразделения Главной дирекции „Пограничная полиция“- МВР.

В целях получения дополнительной информации граждане Украины могут также обращаться в дирекцию „Миграция“ – МВР по адресу г. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48. Если проживают вне территории города София, они могли бы обратиться в соответствующие секторы/группы “Миграция” при Областной дирекции МВР по месту пребывания в стране.

Дополнительную информацию можно получить на сайте дирекции „Миграция“:
https://www.mvr.bg/migration/

За хотелиери

Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 от 10.03.22г., желаещите да настаняват лица в места за настаняване следва да попълнят приложения НАСТАНЯВАНЕ-ФОРМУЛЯР и да го изпратят на следния мейл:

ua.displaced@tourism.government.bg.