Подбор по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “Главен експерт”

Подбор по мобилност за длъжност „Главен екпсерт“

Длъжност: Главен експерт

Краен срок за подаване на документи: 04.07.2022 год.

Документация: