ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЮЛИЯ ЧОРТЛЕНЕВА УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

Юлия Чортленева взе участие в Информационно събитие за популяризиране на дуалната форма на обучение сред родители, общественост и местни власти в к.к. Пампорово на 7 и 8 юли. Проектът „Подкрепа за дуалната система на обучение“ се реализира от Министерство на образованието и науката, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в периода 2020 – 2023 г.

Участваха представители на училища, родители и ученици от областите Кърджали, Пазарджик и Смолян. Кърджалийското присъствие бе от трите училища, реализиращи паралелки в дуална форма на обучение: ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“, Кърджали; ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Кърджали и ПГ „Руска Пеева“, Джебел.

Екип от МОН представи целите и обхвата на  Проекта. Училищата-бенефициенти по проекта представиха своите постижения и напредък. По време на дискусията: Успехът на партньорството – образование и бизнес с обща кауза, бяха зададени въпроси, разгледани различни казуси.

Участниците имаха възможност да посетят фирми в гр. Смолян и Професионалната гимназия в гр. Чепеларе, с реализирани дейности по проекта.