Заседание на Областния координационен механизъм за деинституционализация

На 20 октомври 2021 г. в областна администрация Кърджали се проведе заседание на Областния координационен механизъм за деинституционализация.  Темата на заседанието бе „Процесът на деинституализация във време на пандемия, успехи, проблеми и пътища за решавнето им“. Заседанието на ОКМД  бе ръководено от заместник областния управител Павел Гатев. Присъстваха представители на всички институции, имащи ангажименти по Закона за закрила на детето – специалисти от РДСП, от ДСП от областта и Отделите за закрила на детето, представители на отделите Социално подпомагане в общините, Областният екип по приемна грижа.  БЧК,  МБАЛ и РЗИ, Областният екип по приемна грижа. Активно участие взеха Кремена Стоянова, национален координатор по детски политики на „Надежда и домове за децата, клон България“ и областният координатор Иванка Таушанова. Организацията е създател на Координационният механизъм и работи вече седем години в област Кърджали по програмата за „Активна семейна подкрепа“, поставяйки си за цел пълното премахване на институционалната грижа за деца.

Откроени бяха основните проблеми, възникнали през периода на пандемията. Наблюдава се увеличение делът на изпадналите в криза семейства поради дългосрочната загуба на работа на родителите. Ниското образование и липсата на професия водят постепенно до социалното изключване на най-уязвимите семейства, а децата изпадат в риск от изоставяне или институционализация. Другият акцент в обсъжданията бе належащата необходимост от привличане на специалисти психолози за терапия на децата с аутизъм, за да не пътуват родителите  с децата си до Пловдив или София.

Добрата новина дойде от специалиста от община Кърджали. Областният град ще има Център за обществена подкрепа до пролетта на следващата година. Г-жа Мушкова от РДСП информира, че до месец август на 2022 г. трябва да бъде готово и ЦНСТ с  постоянна медицинска грижа.

Участниците в заседанието на ОКМД изразиха единодушно мнение, че единодействието на институциите и разкриването на социални услуги за деца е пътят за преустановяване процесът на институционализация.