29 юни е Национален ден за безопасност на движението по пътищата

На 29 юни отбелязваме Националния ден за безопасност на движението по пътищата. Целта е заостряне на вниманието към темата като глобален здравен проблем и превенция на пътния травматизъм.  

През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две-трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 са с участието на пешеходци. Загубили сме 30 деца, а други 1 329 са ранени.

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. Затова следва да ангажираме родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, като и за утвърждаването на БДП като ценност, призова областният управител Никола Чанев. Концепцията за учене през целия живот е средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя, а правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Държавните администрации са длъжни да полагат такива грижи при предоставянето на публични услуги, които да поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Най-уязвимите участници в движението се нуждаят от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение. 

Приканвам гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример, заяви Чанев.  

Призовавам всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение.