Министър Москов: Няма да закриваме болници, клиники или медицински дейности в областите Кърджали и Смолян

Публикувана на 24 Февруари 2016

IMG 9813

„Нито една болница, отделна клиника или медицинска дейност в областите Кърджали и Смолян, в това число психодиспансерите и лабораториите по инвазивна кардиология, няма да бъдат закрити. Нещо повече, нито една болница няма да загуби нито лев от достигнатите през миналата година обеми". Това обяви вчера на работна среща в Смолян министърът на здравеопазването д-р Петър Москов. Инициативата за провеждането й бе на народните представители Цвета Караянчева и д-р Даниела Дариткова и областните управители Илия Илиев и Недялко Славов, а целта – да бъде обяснена философията на новата национална здравна карта и да бъдат защитени интересите на лекари и пациенти в областите Кърджали и Смолян. заместник-министърът д-р Адам Персенски, кметове, директори на болници, РЗОК и РЗИ от двата региона, представители на Българския лекарски съюз и др.

Прочети още...
 

Стотици сведоха чела пред паметта на Апостола

Публикувана на 19 Февруари 2016

IMG 9709

Заместник областният управител Селвие Ахмед участва в общоградското поклонение пред паметта на Апостола Левски, обесен на днешната дата в покрайнините на София преди 143 години.

Прочети още...
 

Хората с увреждания връчиха на областния управител протестна декларация до министър Калфин

Публикувана на 18 Февруари 2016

IMG 9609 

Регионалните организации на хората с увреждания връчиха на областния управител Илия Илиев протестна декларация, адресирана до социалния министър Ивайло Калфин, във връзка с планираните от следващата година реформи, касаещи инвалидите. Според тях, с предложените от МТСП „Основни насоки за усъвършенстване експертизата на работоспособността" се прави опит за административно регулиране и ограничаване на правата им в зависимост от финансовите възможности на НОИ. По техните думи, хората с увреждания у нас са около 450 000 души и са под средния процент за ЕС. Те са категорични, че органът, който ще оценява тяхната работоспособност, не трябва да бъде към НОИ – институцията, която отпуска пенсиите, тъй като това е конфликт на интереси.

Прочети още...
 

Областният управител внася коригиран вариант на проекта за здравна карта

Публикувана на 17 Февруари 2016

IMG 9595

Областният управител Илия Илиев ще внесе в МЗ коригиран вариант на проекта за здравна карта, който е публикуван за обсъждане на сайта на министерство. Той предвижда преразпределение на леглата в кърджалийските болници по нива на компетентност и клинични специалности, съобразено с демографските характеристики на региона, потребностите на населението и обема на извършваните медицински дейности. Предложението е изготвено от Регионалната лекарска колегия на БЛС и е съгласувано с всички заинтересовани страни – общините, здравните заведения, РЗИ, РЗОК и съсловните организации. Вчера то бе разгледано и одобрено на заседание на комисията за изработване на Областна здрава карта, председателствана от Илиев. В него са заложени общо 526 легла за активно лечение /при 523 предложени от МЗ/, като в рамките на общия брой е предвидено преразпределение по специалности, което да позволи запазване на терапевтичните и увеличение на хирургичните легла.

Прочети още...
 

Областният управител атакува в съда Наредбата за такса смет

Публикувана на 12 Февруари 2016

Областният управител оспорва в Административния съд двете решения на ОбС Кърджали - Решение № 9 от 28 декември 2015 г и потвърдилото го Решение № 16 от 22 януари 2016 г, с които се променя Наредбата за местните такси и се въвежда нова методика за изчисляване на такса битови отпадъци на база квадратен метър разгърната площ на имота. Двете решения са приети в нарушение на действащата нормативна уредба и при условията на съществени процесуални нарушения, гласят мотивите на областния управител. Текстовете не са разглеждани в постоянните комисии, не са проучени потребностите на населението, нито е предоставена възможност на заинтересовани граждани и организации да се произнесат по тях, което противоречи на Правилника за дейността на ОбС. Не е спазена изискуемата от ЗМДТ поредност при прилагане на способите за определяне размера на таксата. В Наредбата са предвидени алтернативни способи, същевременно като основен е посочен този при който таксата се изчислява на база квадратурата на имота. Паралелно с това за лицата, които желаят, отчитането на таксата им да става на база количество отпадък, са въведени редица условия, включително и процедура на съгласуване от длъжностно лице, които на практика затрудняват или правят невъзможно използването на този способ.

Прочети още...
 

Форум по проблемите на заетостта събра над 150 работодатели от област Кърджали

Публикувана на 09 Февруари 2016

IMG 9434

Областният управител Илия Илиев присъства на форум по проблемите на заетостта, който се проведе днес по инициатива на народния представител Цвета Караянчева в конферентната зала на хотелски комплекс „Арпезос". В рамките на събитието, което бе организирано в партньорство с дирекциите „Бюро по труда" в област Кърджали, се състоя представяне на националния план за действие по заетостта за 2016 г, за чието изпълнение са предвидени 73 милиона лева от държавния бюджет /при 60,9 млн лева за миналата 2015 г/. Над 150 работодатели от цялата област, кметове, синдикалисти и социални партньори се отзоваха на поканата за участие.

Прочети още...
 

Комисията по заетост одобри план-приема в професионалните училища

Публикувана на 27 Януари 2016

IMG 9327

 

Областната комисия по заетост одобри държавния план-прием в професионалните училища за учебната 2016/2017 г. Заседанието бе ръководено от заместник-областния управител Румен Младенов. Присъстваха представители на общините, РИО, Бюрата по труда, Социално подпомагане, Инспекцията по труда, работодателските организации, синдикатите и др.

Прочети още...
 

Областният управител и кмета на Ксанти обсъдиха съвместни проекти

Публикувана на 26 Януари 2016

IMG 9317

Областният управител Илия Илиев прие кмета на Ксанти Хараламбос Димархопулос и екип от гръцки експерти по европроекти. На срещата бяха обсъдени възможностите за партньорство по вече отворената Програма за трансгранично сътрудничество и реализирането на съвместни проекти, най-вече в областта на земеделието, екологията и популяризирането на културно-историческото наследство. Община Ксанти е изготвила проектно предложение за туристически маршрут по пътя на тютюна, който ще включва Кърджали и Смолян от българска страна, стана ясно в хода на разговорите.

Прочети още...
 
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай