Обсъждат кандидатстването по интеграционни проекти

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси заседава под ръководството на заместник областния управител г-жа Леман Али.

В рамките на форума бе изнесена презентация за трудностите и предизвикателствата при кандидатстване по интеграционни проекти, представени бяха целите на новоучреденото сдружение „Балкански форум за мир“, Националната ромска платформа и проекта „Разработване и внедряване на система от мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020). Дора Христова, управител на Областен информационен център – Кърджали разясни механизма за кандидатстване по интеграционни проекти, даде и добри примери за социално приобщаване, образование и заетост на уязвими групи на местно ниво. Вилдан Сефер, секретар на ОССЕИВ, представи целите на сдружение „Балкански форум за мир“ за популяризиране на етнически и етнорелигиозни модели, основаващи се на толерантност между различните общности. Маргарита Тодорова, директор на ОУ “Св.Климент Охридски“, сподели успешни педагогически практики за работа с деца от малцинствени групи.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай