С инвестиции ще стопират обезлюдяването в Родопите

Родопите да са първият планински район за развитие, в който да се насочват приоритетно средства по различни програми заради обезлюдяването на териториите.

Това решение взеха областните управители и кметовете от Южен централен район /ЮЦР/, в който влизат областите Хасково, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, по време на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на ЮЦР, на което домакин бе губернаторът на Хасково Станислав Дечев. В заседанието взе участие заместник областният управител на Кърджали Севда Камбурова. Членовете на Съвета обсъдиха и приеха междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионални развитие 2012 – 2022 г. и годишната индикативна програма на дейността на РСР на Южен централен район през 2018 г. На форума бе представен доклад за постигнатото от Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив по проекти INSiGHTS и STOB regions и информация за напредъка по изпълнението на Оперативните програми, съфинасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и предстоящо обявяване на процедури през 2019 г. 
По предложение на областния управител на Смолян Недялко Славов в дневния ред бяха включени и темите за определяне на района на Родопите като целева територия за развитие и подкрепа за дейността на регионалните иновационни центрове.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай