Една-четвърт от заверките-апостил са издадени в Кърджали

Публикувана на 10 Януари 2019

256 заверки-апостил е издала Областна администрация Кърджали от началото на годината, обяви пред медиите областният управител Никола Чанев.

Става дума за нова услуга, която администрацията е оправомощена да извършва от 2019 г. Тя касае документи по гражданско състояние за чужбина, издадени от общините – актове за раждане и смърт, удостоверения за семейно положение, за наследници, постоянен адрес и т.н. Апостилът удостоверява истинността на подписите, положени върху документа, издава се в рамките на 24 часа и служи за легализация във всяка от държавите, подписали Хагската конвенция от 1991 г. „От началото на януари във всички областни администрации в страната са издадени общо 1 140 подобни заверки. При нас е най-натоварено - 25 на сто от заверките са издадени тук - 256 броя”, посочи областният управител. Таксата е 15 лева. Досега услугата е извършвана от Министерството на външните работи. Децентрализацията й е поредната стъпка към подобряване на административното обслужване в полза на гражданите, спестявайки им време и средства.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай