Кърджали търси своя регионален туристически бранд

Кръгла маса от Националната кампания на вестник «Стандарт» „Чудесата на България“ на тема „Регионални брандове – развитие на култура и туризъм“ се проведе в Кърджали под патронажа на областния управител Никола Чанев.

Гости на форума бяха заместник-министърът на културата Амелия Гешева, председателят на Национален туристически борд Румен Драганов, представители на МЗХ, Агенцията за инвестиции и министерството на туризма, заместник-кметове на общини и др. Целта на форума бе създаването на работещ механизъм за развитие на културата и туризма в региона чрез формулиране на регионален бранд, като например „По стъпките на Орфей и Дионис“ или „Тайните на Източните Родопи”. „Безспорно област Кърджали има огромен потенциал за туризъм – природни дадености, културно-исторически паметници, водни ресурси и др. както и етнически шарен състав. Това многообразие ни прави уникални“, подчерта Никола Чанев. Той открои развитието на туризма като много важен за държавата отрасъл и насърчи местната общност – държава, община и бизнес да работят в синхрон за превръщането на региона в печеливша туристическа дестинация. Заместник –министърът на културата Амелия Гешева заяви, че създаването на регионален туристически продукт е въпрос на взаимодействие, свързаност и правилен подход. Тази година има значително завишение на средствата от Министерството на културата за реставрация, консервация и проучване на обекти. 2 млн лева ще бъдат разпределени тази година на територията на цялата страна на конкурентен принцип, поясни Гешева. Повече са и парите за популяризиране на движимото културно наследство. Доц. д-р Румен Драганов защити концепцията, че Кърджали може да се превърне в зелената столица на България и тук да се оформи туристически бизнес-парк „Източни Родопи“. Дискусията бе организирана от в. „Стандарт“ и Асоциация по туризъм „Перперикон“ в партньорство с Националния борд по туризъм в България, БХРА и Регионален исторически музей - Кърджали. Вече девет години Националната кампания „Чудесата на България“ промотира богатото природно и културно-историческо наследство на страната ни, работи за създаването на маршрути за културно-исторически туризъм и популяризира фолклорните традиции и нематериалното наследство.

 

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай