Чанев и посланик Гурбанова обсъдиха културния обмен между България и Азербайджан

Публикувана на 11 Март 2019

Възможностите за културно сближаване между България и Азербайджан обсъдиха областният управител Никола Чанев и посланик Наргиз Гурбанова, която гостува в Кърджали по повод отбелязването на свещения празник Новруз, символизиращ пролетното равноденствие. Новруз има хилядолетна традиция и се чества от всяко семейство в Азербайджан.

Почитал се е дори в годините на СССР, въпреки, че официално е бил забранен, обясни Гюнай Ефендиева - председател на Международния фонд за тюркска култура и наследство със седалищев Баку. Празникът Новруз е една от пресечните точки на Изтока и запада, изтъкнаха гостите от Азербайджан. По думите им, между страните ни има множество сходства, които следва да послужат за разширяване на двустранните контакти и реализация на съвместни проекти, а регион Кърджали има най-голям потенциал за сътрудничество. Областният управител изрази задоволство от визитата и посочи, че и България и Азербайджан имат богато културно-историческо наследство, нрави и духовност, което следва да популяризират. Никола Чанев подари на посланик Гурбанова българския символ на пролетта – мартеницата и традиционни битови кукли. На срещата присъства и художничката Джемиля  Хашимова, чиито картини ще бъдат представени в Кърджали, заедно с концерт и кулинарна изложба на традиционни ястия от азербайджанската кухня, приготвени от близки на дипломати.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай