„ВиК“ ще инвестира близо 70 млн лева в Кърджалийско по ОП „Околна среда“

Публикувана на 25 Март 2019

Амбициозна инвестиционна програма за близо 70 млн лева ще реализира „ВиК“ ООД Кърджали по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

Дружеството получи карт-бланш да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС след като днес между областния управител Никола Чанев като председател на Асоциацията по ВиК – Кърджали и оператора бе подписано допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на ВиК-услуги. То ще позволи в региона да бъдат направени мащабни вложения за подобряване на ВиК-мрежата, като например реконструкция на магистралния водопровод от яз. „Боровица“ до областния център, ремонт на пречиствателната станция за питейни води в с. Енчец и др., коментираха Чанев и управителят на фирмата инж. Славчо Славков. 14 ВиК-дружества в страната имат готови проекти и отговарят на условията за кандидатстване по ОПОС. Срокът е 23 април.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай