В село Тютюнче градят подпорна стена срещу високите води на р. Джебелска

Публикувана на 09 Април 2019

В джебелското село Тютюнче стартира изграждането на подпорна стена с дължина 45 м и височина 10 м, която ще противодейства на високите води на река Джебелска и ще защити от пропадане единствения път за селото.

Срокът за строителството е 35 дни. Изпълнител на обекта е „Лесоинвест“ – Стара Загора. Стойността на строително-монтажните работи е близо половин милион лева. Символичната първа копка на стената бе направена в присъствието на областния управител Никола Чанев, кметицата на Тютюнче Ирина Караиванова, представители на фирмата-изпълнител и местни жители.

Обектът се изгражда в рамките на мащабния международен проект „Трангранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция V- А – България 2014-2020 г. Партньори по него са три областни администрации от гръцка страна и четири от българска, сред които и Кърджали. Целта е да се подобри защитната инфраструктура в речните басейни на Струма, Арда и Марица, да се повиши сигурността в районите с риск от наводнения и устойчивостта към бедствия, да се насърчи взаимодействието между органите за управление на водите от двете страни на границата. Общата стойност на проекта е 11,5 млн евро. На територията на област Кърджали ще бъдат извършени дейности за 1,09 млн евро на два обекта – възстановяването на защитната дига на р. Крумовица на входа на града и изграждането на дига на р. Джебелска в с. Тютюнче.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай