318 686 лева влизат в област Кърджали по Регионалната програма за заетост за 2019 г

Публикувана на 10 Април 2019

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Методиката за оценка на проектните предложения, които ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2019 г.

Програмата е на стойност 318 686 лева и ще стартира официално от 1 юни с продължителност 6 месеца. Предложенията се разработват от областната администрация и общините и осигуряват работа на трайно безработни лица до 29 г и в предпенсионна възраст. Броят и разпределението на работните места ще бъдат приети на следващото заседание на Комисията на 24 април. Председател на ПК по заетост е заместник областният управител Леман Али.

Днес бяха представени и съгласувани резултатите от първото за годината проучване на потребностите от работна сила, проведено сред работодателите от област Кърджали в периода февруари-март. Изводите от него са, че в региона все още има фирми без компютри, интернет и електронна поща. Над 60 на сто срещат трудности при наемането на кадри. Пред следващото полугодие само една-трета възнамеряват да търсят нов персонал. Най-дефицитни на пазара са шивачите, строителите и машинните оператори. Развиващите семеен бизнес не възнамеряват да назначават нови хора или да обучават наличните. Най-активно в проучването са участвали заетите в сектор Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, следвани от Индустрия и Държавно управление.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай